Förtunning

Blodförtunnande medel

Blodförtunnande medel används vid stroke, blodproppar och tromboemboliska sjukdomar. En möjlig biverkning är att den sänker halten av vitamin K. Antikoagulantia (blodförtunnande medel) är en grupp läkemedel som minskar blodets förmåga att blodpropp eller koagulera. De kallas ibland blodförtunnande, även om de inte tunna ut blodet. Det kan finnas risker att äta naturmedel så prata […]

Continue Reading