stroke

Unga människor drabbats av stroke under coronakrisen

Washington Post rapporterar att flera unga 30 och 40-åringar har drabbats av stroke i samband corona. En del har inte ens vetat att de varit smittade. Vad är en stroke? Stroke är ett samlingsnamn för en blödning eller blodpropp i hjärnan. För den som drabbas är läget akut. När hjärnan plötslig får en störning av […]

Continue Reading
Appar för hälsa

Apparna som leder till bättre hjärthälsa

Ska din klocka eller en app bevaka ditt hjärta? Apples nya klocka kan screena dig för hjärtproblem. Men läkarna är alltmer oroliga för farorna med att testa friska människor för sjukdom. det kan övervaka de elektriska pulser som driver hjärtats verksamhet, och proaktivt varna användare som har förmaksflimmer. Amerikanska läkemedelsverket FDA har gett ett godkännande enligt […]

Continue Reading
Äldre kvinna som tränar och får en hjärtinfarkt

Vad är en hjärtinfarkt

Risken att dö i en hjärtinfarkt har nästan halverats på tjugo år men det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den minskade dödligheten i hjärtinfarkt beror på två orsaker: risken att insjukna i en hjärtinfarkt har minskat och chansen att överleva en infarkt har ökat. Drabbas du av en hjärtinfarkt beror det oftast på att […]

Continue Reading
Sömnmätning

Sömnmätare – mät hur du sover

Utvecklingen av den mänskliga sömnen har dikteras av den sociala utvecklingen. Före den industriella revolutionen, tenderade människor att sova två gånger under en kväll. Men 18 timmars fabriksskift innebar slutet på “dubbel sömnnen”. I årtiondet mellan 1998 och 2009 hade de som sov mindre än sex timmar per natt ökat med 12-20 procent. Varför sover vi? […]

Continue Reading