Högt blodtryck (hypertoni)

Man räknar med att 2 miljoner svenskar har högt blodtryck (hypertoni) vilket innebär att hjärtat får jobba hårt för att pumpa blod. Vanliga symptom vid högt blodtryck är huvudvärk, spänningar och trötthet.

Risker med högt blodtryck

Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsorisk vilket ökar risken för hjärtsjukdomar framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt, försämrad blodcirkulation i benen och dödfall om de inte upptäcks tidigt och behandlas på rätt sätt. Vid högt blodtryck kan du få komplikationer till andra organ som ögon, njurar, artärer och hjärna.

Vad är högt blodtryck?

Blodtryck är den kraft som utövas av blodet mot väggarna i blodkärlen. Trycket beror på det arbete som utförs av hjärtat och motståndet hos blodkärlen.

Rekommendationer när man ska behandla

Det finns starka belägg för att behandla personer i åldrarna 60 år eller äldre till ett BP mål på mindre än 150/90 mm Hg och 30 till 59 års ålder till ett diastoliskt mål på mindre än 90 mm Hg enligt den här studien.

Svenska rekommendationer
Målvärdet för blodtrycket ska vara lägre än 140/90 mm Hg men ett lägre målblodtryck på 130-135/80-85 mm Hg bör efterfrågas för patienter som har sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes enligt “kloka listan” som är en rekommendation från Stockholms läns läkemedelskommitté 2014.

Om du har ett högre blodtryck än 140/90 påverkas blodkärlen och risken för hjärtinfarkt och stroke ökar.

Essentiell hypertoni svarar för 95% av hypertoni. Orsaken till detta varierar. Bidragande faktorer är: övervikt, ålder, rökning, stress, brist på motion, stillasittande livsstil och ärftlighet.

Endast 5% av hypertoni fallen är sekundär hypertoni. Orsaker kan vara: diabetes mellitus, njursjukdomar, tumörer, sköldkörtelrubbningar, och graviditet.

mät blodtrycket
Se till att mät ditt blodtryck regelbundet – speciellt om du har ett högt blodtryck och är inom en riskgrupp.

Mät ditt blodtryck regelbundet om du är äldre

Blodtrycket kan mätas med en blodtrycksmätare, eller blodtrycksmätare. Att ha högt blodtryck under en kort tid kan vara ett normalt svar på många situationer. Akut stress och intensiv träning, till exempel, kan kortfattat höja blodtrycket hos en frisk person. Av denna anledning, en diagnos av hypertoni normalt kräver flera avläsningar som visar högt blodtryck över tiden.

Enligt ett pressmeddelande från Karolinska institutet hade många 60-åringar högt blodtryck utan att känna till det. Hälften av alla män och en tredjedel av kvinnorna i denna ålderskategori hade högt blodtryck.

Livsstilsförändringar – kost, alkohol, stress och rökning

Hypertoni och hjärtsjukdom är ett globala hälsoproblem. Världshälsoorganisationen (WHO) föreslår att ökningen av den bearbetade livsmedelsindustrin har påverkat mängden salt i kostvanor över hela världen, vilket spelat en roll i ökningen av högt blodtryck. Regelbundna hälsokontroller är det bästa sättet att övervaka ditt blodtryck.

Undvik att röka på grund av dess negativa effekter på blodkärlen. Att sluta röka minskar risken för hypertoni och flera hjärtsjukdomar.

Träningsprogram för att förbättra blodcirkulationen och förbättra sömnen. Undvik att stanna uppe för sent på natten. Tänk på att det kan vara farligt att motionera tungt om du har högt blodtryck så undvik Vasaloppet.

Kontrollera din vikt eftersom fetma är en faktor. En hälsosam kost är av största betydelse vid behandling av högt blodtryck. Ät mer grönsaker och frukt eftersom de är rika på vitaminer och fibrer. Forskning har visat att en daglig kopp rödbetsjuice har varit bra för dem som lider av högt blodtryck.

Skär ner på ditt stora alkoholintag. Om du konsumerar stora volymer alkohol har du högre risken för högt blodtryck. Kaffe är kopplad till en mild ökning av blodtrycket hos människor som redan är hypertensiva.

Minska stressen eftersom stress kan leda till förhöjt blodtryck.

Högt blodtryck kan även bero på ett underliggande tillstånd såsom njursjukdom. Cirka 1 av 20 fall av hypertoni är effekten av en underliggande sjukdom eller medicinering.

Riskfaktorer

 • Ålder: hypertoni är vanligare hos personer över 60 år. Med åldern ökar blodtrycket kan eftersom artärerna blir styvare och smalare på grund av plack byggs upp.
 • Etnicitet: vissa etniska grupper är mer benägna att högt blodtryck.
 • Storlek och vikt: övervikt eller fetma är en viktig riskfaktor.
 • Alkohol och tobaks användning: Att konsumera stora mängder alkohol regelbundet kan öka en persons blodtryck samt att röka tobak.
 • Kön: livstids risken är densamma för män och kvinnor, men män är mer benägna att hypertoni vid en yngre ålder.
 • Det nuvarande hälsotillstånd: hjärt-kärlsjukdom, diabetes, kronisk njursjukdom, och höga kolesterolvärden kan leda till hypertoni, särskilt som människor blir äldre.

Andra bidragande faktorer är:

 • Fysisk inaktivitet
 • En saltrik kost i samband med bearbetade och feta livsmedel
 • Låg kalium i kosten
 • Vissa sjukdomar
 • En familjehistoria med högt blodtryck
 • Dåligt styrd stress kan också bidra till högt blodtryck

Komplikationer vid högt blodtryck

Långvarig hypertoni kan orsaka komplikationer genom åderförkalkning, där bildandet av plack resulterar i förträngning av blodkärlen. Detta gör hypertoni värre, eftersom hjärtat måste arbeta hårdare för att leverera blod till kroppen. Högt blodtryck ökar risken för ett antal hälsoproblem, inklusive en hjärtinfarkt.

Hypertoni-relaterade åderförkalkning kan leda till:

 • Hjärtsvikt och hjärtinfarkt
 • Aneurysm, eller en onormal utbuktning i väggen av en artär som kan brista, orsakar allvarlig blödning och, i vissa fall, död
 • Njursvikt
 • Stroke
 • Amputation
 • hypertoni retinopati i ögat, vilket kan leda till blindhet

Kost och diet vid högt blodtryck

Vissa typer av hypertoni kan hanteras genom livsstil och kost val, såsom att engagera sig i fysisk aktivitet, minska alkohol-och tobaksbruk, och undvika en hög natriumdiet.

Minska mängden salt. Genomsnittligt salt intag är mellan 9 gram och 12 g per dag i de flesta länder runt om i världen.WHO rekommenderar att minska intaget till under 5 g per dag, för att minska risken för hypertoni och relaterade hälsoproblem.

Dämpa alkoholkonsumtion. Måttlig till överdriven alkoholkonsumtion är kopplad till förhöjt blodtryck och en ökad risk för stroke.

Äta mer frukt och grönsaker och mindre fett.  Människor som har risk för högt blodtryck rekommenderas att äta så lite mättad och total fett som möjligt.

Kost som rekommenderas är:

 • Fullkorn och fiberrik mat
 • En mängd olika frukter och grönsaker
 • Bönor, baljväxter och nötter
 • Omega-3-rik fisk
 • Icke-tropiska vegetabiliska oljor, till exempel olivolja
 • Kyckling och fisk
 • Mejeriprodukter med låg fetthalt

Det är viktigt att undvika transfetter

Övervikt
Hypertoni är nära besläktad med övervikt, och viktminskning följs normalt av ett blodtrycksfall. En hälsosam, balanserad kost med ett kaloriintag som matchar individens storlek, kön och aktivitetsnivå. Bland dieter finns exempelvis DASH-dieten (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Ladda ner kockbock för DASH (pdf).

Medicinering vid högt blodtryck

Din läkare kan ordinera blodtryckssänkande mediciner som du får  ta regelbundet.  Det finns en uppsjö av mediciner som används med varierat resultat beroende på vad det är för patient exempelvis ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, kalciumflödeshämmare, tiaziddiuretikum, alfablockerare, betablockererare och  spironolakton.

[su_table]
Ace-hämmare (angiotensin-converting enzyme) Läkemedel som hämmar den enzymatiska nedbrytningen av angiotensin I till angiotensin II
Angiotensinreceptorblockerare
Kalciumflödeshämmare, kalcium-kanal blockerare
Tiaziddiuretikum
Alfablockerare Doxazosin
Betablockererare Bisoprolol
Spironolakton Vätskedrivande läkemedel
Motverkar binjurebarkshormonet aldosteron
Män kan få biverkningar som förstorade bröst
Diuretika Tiazider, Chlorthalidone och indapamid
[/su_table]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *