Browsing: Klaffsjukdomar

Du kan födas med klaffsjukdomar men den vanligaste formen aortastenos utvecklar man med åldern genom förkalkningar och förtjockningar i klaffen.