EKG – Vad är EKG?

Vad mäter EKG? Ett elektrokardiografi (även kallad EKG ) är ett smärtfritt test som registrerar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Det är en metod att studera hjärtats struktur och funktion genom att analysera ljudvågor studsade mot hjärtat eftersom hjärtats elektriska system utlöser hjärtslag.  EKG visar spänningsskillnader mellan olika delar av kroppsytan. Skillnaderna i spänning […]

Continue Reading
Appar för hälsa

Apparna som leder till bättre hjärthälsa

Ska din klocka eller en app bevaka ditt hjärta? Apples nya klocka kan screena dig för hjärtproblem. Men läkarna är alltmer oroliga för farorna med att testa friska människor för sjukdom. det kan övervaka de elektriska pulser som driver hjärtats verksamhet, och proaktivt varna användare som har förmaksflimmer. Amerikanska läkemedelsverket FDA har gett ett godkännande enligt […]

Continue Reading
Hälsoundersökning

Konditionstest

Vad är konditionstest? konditionstest är ett vanligt test för att hjälpa läkare att bedöma blodflödet genom kranskärlen vid motion, vanligtvis promenader, i varierande hastigheter och under olika tider på ett löpband. Ett konditionstest kan omfatta användning av EKG, ekokardiografi och injicerade radioaktiva ämnen.

Continue Reading
Hälsoundersökning

Hälsoundersökning av hjärtat

En hälsoundersökning kan du göra för att undersöka hur du mår och det finns olika typer av undersökningar som kostar från någon tusenlapp till upp mot 80 000 kronor. Hjärtundersökning EKG Blodprov Kolestorolvärden Blodtryck Magnetröntgen Sömnutredning BMI-värden Ultraljud Genetiska tester Prostataprover (för män över 45 år) Sköldkörtelprov (kvinnor) Hälsoundersökningar med frågeformulär om kostvanor, rökning och […]

Continue Reading

Ultraljud – testa hjärtat

Vad är ett ultraljud? Ett ultraljud visar realtids rörliga bilder av ett fungerande hjärta med hjälp av ljudvågor (ultraljud) som genererar bilder. Ekokardiogram använder samma icke-invasiv teknik som används när man undersöker foster under graviditeten. Ultraljudet kan visa hur väl hjärtas kamrar och hjärtklaffar fungerar, före och efter behandlingar. Alla vävnader i kroppen som innehåller […]

Continue Reading

GDF-15 test

GDF-15 test är ett nytt test som troligtvis kommer börja användas för att upptäcka kärlsjukdomar enligt en artikel i Aftonbladet där professor Lars Wallentin citeras. GDF11 är en signalsubstans som man hittar i blodet och som styr andra cellers aktiviteter. Det är ett protein och growth factor.

Continue Reading

Hjärtsjukdom – olika typer av diagnoser

Hjärtsjukdom diagnos Det första steget är att få ett läkarutlåtande kring din hjärthälsa. Saker som man kontrollerar är. Kontroll av hjärtfrekvens Mätning av puls Kontroll av hjärtslag Kontroll av blodtryck Blodtryck är den kraft eller tryck som utövas i artärerna av blodet som pumpas runt i kroppen genom hjärtat. Det finns två olika mätningar: Systoliskt blodtryck. […]

Continue Reading