Minska hjärtfrekvensen med vatten

Hjärta

Att bada är inte bara avkopplande. Det kan också vara bra för ditt hjärta enligt en studie. Ett bad kan också minska risken för hjärtsjukdomar och stroke.

En studie, publicerad i tidskriften Heart visade att ett dagligt varmt bad är förknippad med en 28% lägre risk för hjärtsjukdomar, och en 26% lägre risk för stroke. Det är sannolikt då ett bad är förknippat med sänkt blodtryck.

Bad kan ge dig bra sömn

Att ta ett bad, särskilt ett varmt bad, kan hjälpa till att främja avslappning och minska stressnivåerna. Vattnet och värmen kan bidra till att lindra muskelspänningar och skapa en känsla av lugn och välbefinnande. Att sänka kroppstemperaturen före sömn kan vara fördelaktigt för att underlätta insomnandet och förbättra sömnkvaliteten. Ett varmt bad kan göra att kroppen tillfälligt höjer sin temperatur, men när vi kommer ut ur badet och kroppen kyls ner kan detta trigga en naturlig reglering av kroppstemperaturen som kan göra att vi känner oss sömniga och förberedda för vila.

Tidigare forskning om bad har redan visat att det är fördelaktigt eftersom det ger bra sömn.

Kan badning minska hjärtfrekvensen?

Badning, särskilt i svalt eller kallt vatten, kan ha en inverkan på kroppen och därmed även på hjärtfrekvensen. När vi utsätts för kallt vatten, som att simma i en sval pool eller dyka i ett kallt hav, upplever kroppen en reaktion som kallas för den kalla chocken. Den kalla chocken aktiverar det sympatiska nervsystemet, vilket kan leda till flera fysiologiska förändringar, inklusive en ökning av hjärtfrekvensen.

Efter den initiala reaktionen på kallt vatten börjar kroppen anpassa sig till den nya temperaturen. Kroppen aktiverar det parasympatiska nervsystemet, vilket hjälper till att återställa balansen och minska hjärtfrekvensen. Detta är kroppens sätt att reglera kroppstemperaturen och återgå till det normala tillståndet.

‘Vatten utlöste en omedelbar minskning av hjärtfrekvensen vid ett experiment av biologen Per Scholander (1905-1980). Scholander var fascinerad över hur sälar och valar kunde få syre under vattenytan utan att drabbas av dykarsjuka och bends. Syreledningsförmågan hos sälar är större hos sälar än människor eftersom de blod och muskler har mer hemoglobin och blodvolymen är relativt sett större.

Scholander började experimenten genom att leda volontärer i en enorm vattentank och övervaka deras hjärtfrekvens när de dök ner till botten av tanken och det visade att vatten utlöste en omedelbar minskning av hjärtfrekvensen. Hjärtfrekvensen minskade tom när han lät deltagarna utföra en kort kraftfull träning under vattnet. Den långsammare hjärtfrekvens innebar att de använde mindre syre och därför kunde stanna under vattnet längre.

En annan effekt under vattnet är att blodet i kroppen gick från lemmarna och till de vitala organen.

Badning i allmänhet, oavsett temperaturen på vattnet, kan ha avslappnande effekter på kroppen och sinnet. Det kan hjälpa till att minska stress och därmed även påverka hjärtfrekvensen. När vi känner oss avslappnade och lugna kan hjärtfrekvensen minska.

Det är viktigt att komma ihåg att alla reagerar olika på badning och att vissa personer med underliggande hälsotillstånd kan uppleva oönskade effekter på hjärtfrekvensen. Om du har några oro eller frågor, bör du rådfråga en läkare innan du ägnar dig åt kallt vatten eller badning som en del av din hälsorutin.

Källor:
http://ideas.ted.com/science_of_freediving
http://www.slideshare.net/CFFSt/leitura-complementar-per-scholander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *