Appar för hälsa

Apparna som leder till bättre hjärthälsa

Förmaksflimmer Gadgets Hälsa Hjärta Hjärttest

Appar som övervakar hjärtat och hjälper till att förbättra hjärthälsan kan vara till nytta för vissa personer. Dessa appar kan ge värdefull information om hjärtfrekvens, blodtryck och andra hälsoindikatorer som kan hjälpa användarna att vara medvetna om sin hjärthälsa och vid behov vidta åtgärder.

Fördelarna med sådana appar inkluderar att de kan ge användarna möjlighet att få tidig varning om eventuella hjärtrelaterade problem och därmed söka medicinsk hjälp i tid. De kan också fungera som motivationsverktyg för att uppmuntra till hälsosamma beteenden och fysisk aktivitet.

Ska din klocka eller en app bevaka ditt hjärta?

Apples nya klocka kan screena dig för hjärtproblem. Men läkarna är alltmer oroliga för farorna med att testa friska människor för sjukdom. det kan övervaka de elektriska pulser som driver hjärtats verksamhet, och proaktivt varna användare som har förmaksflimmer. Amerikanska läkemedelsverket FDA har gett ett godkännande enligt Apple.

Det finns flera appar som har fokus på wellness och hjärtdiagnostik

hälsoappar

Den som lider av hjärtsjukdomar kan vara oroliga för sitt hjärta och det finns fler och fler appar som hjälper den som vill ha bättre koll på sitt hjärta. 

Vi har successivt börjat att använda appar som mäter våra hjärtslag eller analysera potentiella problem vilket förbättrar den preventiva sjukvården.

Det finns över 100 000 hälsorelaterade appar att välja mellan och här listar vi några av de bästa för att hjälpa till med hjärtövervakning, hälsa, kost och motion.

Läs mer om

  • Appar som mäter blodtryck och hjärtrytm
  • Appar för din hälsa och motion
  • Appar för din sömn
  • Appar för mat och kost

Appar för diabetiker

Triabetes är en diabetes app från Diabetes Tools som även underlättar kommunikationen med vårdgivaren.

Gmate är en glukometer som används för att mäta blodsockret kräver en sensor i mobilen

Hjärtstartare

Rädda hjärtat – en app som visar närmsta hjärtstartare.

Smartwatches

Smartwatches blir mer avancerade och skräddarsys alltmer. Enter Emvio är en ny smartwatch som man kan se på Kickstarter. Klockan är specialgjord för att hantera stress. Den använder inga meddelandeaviseringar eller appar, istället övervakar Emvio variationer i din puls och systemet hjälper dig även att övervaka aktiviteter.

Nackdelar med appar som bevakar hjärtat

Trots fördelarna finns det dock några risker och överväganden att ta hänsyn till. Här är några potentiella risker med hjärtövervakningsappar:

Felaktiga eller missledande resultat: Apparna kan ibland ge inkorrekta resultat, särskilt om de inte är korrekt kalibrerade eller om användaren inte använder dem på rätt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att dessa appar inte ersätter medicinsk utrustning och att eventuella oroande resultat bör verifieras av en läkare.

Falsk trygghet: En överdriven tillit till en hjärtövervakningsapp kan leda till falsk trygghet hos användaren. Appen kan ge normala resultat trots att det finns underliggande hjärtproblem. Det är viktigt att komma ihåg att dessa appar inte kan diagnostisera eller behandla sjukdomar, och att en professionell medicinsk bedömning fortfarande är nödvändig vid behov.

Sekretess- och datasäkerhetsrisker: Hjärtövervakningsappar samlar in och lagrar ofta känslig personlig information om användarens hälsa. Det finns en risk för att denna information kan komma i orätta händer om säkerhetsåtgärder inte vidtas ordentligt. Det är viktigt att använda betrodda appar och se till att de har tillräckliga sekretess- och datasäkerhetsåtgärder.

Det är viktigt att användare av hjärtövervakningsappar förstår deras begränsningar och kompletterar användningen av dessa appar med regelbundna besök hos en läkare för en omfattande bedömning av hjärthälsan. Det bästa tillvägagångssättet är att använda dessa appar som ett komplement till, inte som en ersättning för, professionell medicinsk vård och rådgivning.

Källor

Illustrerad vetenskap har en lista med appar som du kan se på www.illvet.se/drsmartphone

Du kan också söka fram hjärtappar på
https://searchman.com/ios/search/US/en/?d=iPhone&q=heart

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *