Lågt blodtryck – hur du höjer ditt blodtryck

Blod Blodtrycket Hjärta

Orsaker till lågt blodtryck

Blodtrycket varierar hos olika individer men även under dygnet. Lågt blodtryck (hypotension eller hypotoni) är ofta ofarligt och kräver ingen behandling och har i de flesta fall ingen symptom. Men om du har yrsel, kall  hud eller svimmar ska du kontakta vårdcentral och om du har ont ring 112.

Är lågt blodtryck farligt?

Lågt blodtryck kan verka önskvärt och för många orsakar det inga problem. Men för flera människor kan det låga trycket orsaka yrsel och svimning. I svåra fall kan det vara livshotande.

Många läkare anser kroniskt lågt blodtryck kan vara farligt om det orsakar märkbara symtom som plötsligt blodtrycksfall.

 • Yrsel eller yrsel
 • Att du känner dig svimfärdig. Svimning (kallas synkope)
 • Uttorkning och ovanlig törst kan ibland orsaka blodtryck att sjunka. Däremot innebär uttorkning inte automatiskt lågt blodtryck. Feber, kräkningar, svår diarré och ansträngande motion kan alla leda till uttorkning.
 • Brist på koncentration
 • Om du inte är fysiskt aktiv
 • Suddig syn
 • Illamående
 • Kall, fuktig, blek hud
 • Snabb, ytlig andning
 • Trötthet och att du känner dig svag
 • Depression

Varför har du lågt blodtryck?

Blodtrycket varierar och är individuellt. Orsakerna till lågt blodtryck kan variera från uttorkning till allvarliga medicinska eller kirurgiska störningar. Det är viktigt att ta reda på vad som orsakar ditt låga blodtryck så att det kan behandlas.

Om lågt blodtryck orsakar kliniska symtom beror orsaken ofta på att hjärtat inte pumpar med tillräckligt tryck, artärens väggar är alltför vidgade eller att det inte finns tillräckligt intravaskulär vätska (intra = inom + vaskulär = blodkärl) inom systemet. Lågt blodtryck är vanligare bland unga, smala och långa personer.

Blodtryckfall – när blodtrycket faller plötsligt
Om du har lågt blodtryck kan du få blodtrycksfall och yrsel och svimmningskänslor bör du sätta dig ner eller lägga dig ner. Du kan behöva vård.

Om hjärtat slår för snabbt, kan blodtryck falla eftersom det inte finns tillräckligt med tid för hjärtat att fylla mellan varje taktslag (diastole). Äldre personer kan svimma och då är det bra att höja benen så att blod rinner tilllbaka till huvudet. Problem med blodsockret och blodsockerfall kan påminna om blodtrycksfall.

Hjärtat slår långsamt
Om hjärtat slår för långsamt, det kan finnas för mycket tid i diastole när blodet inte flyter.

Skadad hjärtmuskel
Om hjärtmuskeln har skadats eller är irriterad kanske det inte finns tillräckligt med pumpkraft att upprätthålla blodtrycket.

Hjärtattack
Vid hjärtattack (hjärtinfarkt) kan hjärtmuskeln bli försvagad så att hjärtat är för svag för att pumpa effektivt. Ventiler i hjärtat tillåter blodet att flöda i endast en riktning. Om en ventil misslyckas, kan blod flyta bakåt och minimera blodet som strömmer ut i kroppen. Om en ventil blir smalare (stenotiska) kan blodflödet minskas.

Behandlingar för lågt blodtryck

En anledningen till att hjärtsjukdomar är så utbredd och svår att bekämpa är att det ofta kräver stora förändringar i ens livsstil – förändringar som inte alltid är lätta att genomföra.

Regelbunden motion och fysisk aktivitet motverkar lågt blodtryck. Se till att ändra dina levnadsvanor om du inte är aktiv. Börja ta rulltrappan eller gå till affären om du lever ett passivt liv.

Behandlingar för lågt blodtryck innebär från att radikalt förändra kosten till att regelbundet få motion men det kan även handla om den medicinen som du tar. Det är sällan för sent att börja träna, många förstår inte den verkliga faran förrän skadan är skedd. Men gör en läkarundersökning innan du börjar med träningen om du är orolig för ditt hjärta. Om du är orolig finns det företag som är specialiserade på blodtryck, höga blodfetter och diabetes.

Mat man bör äta ingår i den vanliga kosten är vildfångad fisk, kött från gräsbetande djur och ägg.

Stödstrumpor kan hjälpa dig – speciellt om du har åderbråck. De ger tryck på ben och fötter vilket hjälper blodet att circulera.

Biovetenskapliga genombrott har gjort som kan ha inverkan på högt blodtryck exempelvis forskning där man har kunnat isolera ovanliga ingredienser i sällsynta sjöväxter.

Läkemedel

Svåra besvär av lågt blodtryck behandlas ibland med läkemedel. Kroppen kan bara ta till sig antioxidanter som föda enligt Livsmedelsverket men amerikanska läkemedelsverket (FDA)  har accepterat en del läkemedelspreparat.

 • Seanol som är en algextrakt från ecklonia Cava som visat sig vara 100 gånger mer kraftfulla än landbaserade antioxidanter. Anledningen att de är effektiva är att landbaserade antioxidanter är vattenlösliga medan seanol kan komma in i fettvävnad. Seanol är godkänd av amerikanska läkemedelsverket FDA i Ecklonia Cava Marin.
 • Calamarine som är en djuphavs Omega3.