stroke

Unga människor drabbats av stroke under coronakrisen

Hjärta Stroke

Washington Post rapporterar att flera unga 30 och 40-åringar har drabbats av stroke i samband corona. En del har inte ens vetat att de varit smittade.

stroke

Vad är en stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för en blödning eller blodpropp i hjärnan. För den som drabbas är läget akut.

När hjärnan plötslig får en störning av blodflödet, antingen genom att en propp eller en läcka i ett blodkärl innebär det att hjärncellerna dör på grund av syrebrist.

Om du misstänker en stroke – ring genast 112

Hur ser jag att det är en stroke?

Akut stroke går att känna igen genom att ställa tre enkla frågor

Ibland kan det vara svårt att identifiera problemet och AKUT-testet med de här frågorna kan hjälpa dig:

 • A– Ansikte: Be individen att le och visa tänderna. Om en mungipa hänger ring 112.
 • K – Kroppsdel: Be honom eller henne att höja båda armarna och hålla upp de i 10 sekunder.
 • U – Uttal: Be personen att prata och TALA en enkel mening. Om hen misslyckas med orden eller sluddra ring 112.
 • T – Tid: Varje sekund är viktig. Ring direkt 112 vid misstanke att det rör sig om en stroke

Om han eller hon har problem med någon av dessa uppgifter eller om du har oregelbundna slag och ont i bröstet, ring 112 omedelbart och beskriv symptomen till larmcentralen.

Ett annat test är att be personen räcka ut tungan. Om tungan är “krokig” dvs går åt den ena eller andra sidan, kan det vara ett tecken på en stroke.

Statistik – hur vanligt är en stroke?

Årligen drabbas 25 000 svenskar.  Det är den tredje största orsaken till död i världen. I hela världen lever 80 miljoner människor med sviterna efter en stroke.

 • 90% av fallen beror på att blodpropp i hjärnan där en koagel eller åderförkalkningsplack stänger av blodflödet till en viss del av hjärnan vilket leder till att hjärnan skadas.
 • 10% av fallen beror på blödning i hjärnans vävnad.

Förmaksflimmer är en vanlig orsak

En vanlig orsak är att förmaken flimrar istället för att dra ihop sig rytmiskt och bildar proppar i förmaken som lossnar och kan orsaka stroke. En annan orsak kan vara förträngningar i halspulsådrorna vilket ofta kan opereras. Ibland hittar man inte de specifika orsakerna till slaganfallet.

Tidsaspekten är mycket viktig och att snabbt få hjälp

Om en neurolog kan få strokepatienten inom 3 timmar kan hen drastiskt häva effekten av en stroke. Den som drabbas kan få mycket svåra problem om stroken inte upptäcks. Tricket är att få stroken fastställd , diagnostiserad och snabbt ge patienten medicinskt vård inom 3 timmar. Man måste ta bort proppen fort om inte hjärnan ska skadas eller också kan du ta blodförtunnande mediciner.

 • Inom 4,5 timmar
  Medicinering med clotbusters  måste ges inom några timmar från en strokesymtom för att minska risken att få hjärnskador efter en stroke.
 • Inom 6 timmar
  Endovaskulär behandling är en kirurgisk teknik som kan fysiskt avlägsna en stor blodpropp från en blockerad artär i hjärnan.

Stroke symptom – vanliga tecken på en stroke

Könsskillnaderna när det gäller stroke är betydligt mindre än många andra hjärtsjukdomar och ligger kring 20%. Vanliga kännetecken på en stroke är:

 • Fel i synfältet
 • Dubbelseende
 • Snabb minskning av medvetande
 • Talstörningar (Dysartri)
 • Ögondarrning (Nystagmus)
 • Yrsel eller oförmåga att koordinera muskelrörelser (Ataxi)
 • Domning på en sida av kroppen
electrodes at hospital ward or operating room

Metoder vid behandling av stroke

Det primära målet vid behandling av ischemisk stroke är att återställa blodflödet till hjärnan.Man behandlas stroken med hjälp av blodproppslösande medicin Läs mer om Ischemic Stroke här

Kirurgiska ingrepp kan utföras som att öppna upp eller vidga blodkärlen. Dessa inkluderar carotid endarterektomi (borttagning av plack och utvidgning av halspulsådern) och angioplastik (en ballong som vidgar artären och hålls öppen med ett metallnät slang kallas stent som fungerar lite som en korkskruv). Kolesterolsänkande läkemedel kan förhindra återfall.

Hemorragisk stroke behandlas annorlunda än ischmic och det finns flera kirurgiska metoder som används för att behandla denna variant.

Riskfaktorer

En kinesisk forskargrupp vid Chang Gung Memorial Hospital, Chiayi upptäckte att människor som drabbats av minnesproblem hade 40 procent högre sannolikhet att drabbas av stroke. Detta förhållande var oberoende av andra riskfaktorer för stroke som högt blodtryck, diabetes eller fetma. En orsak kan vara hjärnskador som tysta infarkter som kan vara en möjlig förklaring till den ökade risken för stroke.

Riskfaktorer

 • Hypertoni
 • Rökning
 • Låg fysisk aktivitet
 • Fetma och övervikt
 • Socker och sötningsmedel
 • Förmaksflimmer
 • Hjärtsjukdomar exkl. förmaksflimmer
 • Tidigare Transitorisk ischemisk attack  TIA/eller stroke
 • Kokain
 • Vissa läkemedel som Alfablockerare – ges till patienter med högt blodtryck
 • Stress och om du har en lång arbetsvecka till 55 timmar per vecka ökar det risken med 33%
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Negativ livssyn och fientlig livssyn ökar betydligt risken för stroke enligt American Heart Association 
 • Depression
 • Karotisstenos
 • Bältros kan orsaka otillräcklig blodtillförsel till hjärnan
 • Över 55 år
 • Familjehistoria med stroke
 • Högt blodtryck och kolesterol är en riskfaktor men även andra sjukdomar som demens och sämre blodcirkulation.

Vanliga problem efter en stroke

 • Minnesproblem
 • Uttalsproblem och svårt att prata
 • Svårt att koncentrera sig
 • Depression

God rehabilitering med läkare, dietister, fysioterapeuter och psykologer är en förutsättning för att komma tillbaka. Vill du veta mer om Stroke kontakta Strokeförbundet.

1 thought on “Unga människor drabbats av stroke under coronakrisen

Comments are closed.