Kolesterol

Guide om kolesterol

IntroduktionKolesterol, en lipidmolekyl som finns i alla djurceller, spelar en avgörande roll i olika biologiska processer. Men en obalans i kolesterolnivåerna kan leda till allvarliga hälsoproblem, särskilt hjärt-kärlsjukdomar. I denna artikel kommer vi att avslöja mysterierna kring kolesterol, diskutera dess funktioner, belysa faktorer som påverkar dess nivåer, avliva vanliga missuppfattningar och ge konkreta tips för […]

Fortsätt läs

Brunt fett – kan fettet förklara den höga hjärtdödligheten under vintern?

Våra kroppar har minst två sorters fetter: Vit fett är det välkända fettet, oljiga droppar, som vi får när vi äter kalorier och i stora mängder skapar fetma och fettbalkar. Brunt fett (engelska Brown adipose tissue förkortas BAT) används effektivt av kroppen främst för att producera värme. Vad är brunt fett? En liten del av […]

Fortsätt läs
Foto på rått och rött kött

Kött leder till hjärtsjukdomar – men vilken sorts kött ska jag undvika?

Det övergripande resultaten tyder på att varken obearbetat rött eller bearbetat köttkonsumtionen är fördelaktigt för hjärtat. Det har länge varit känt att höga halter av mättat fett i rött kött medför ökad risk för hjärtsjukdomar bland människor över hela världen.

Fortsätt läs

Protein – vanliga frågor om proteiner

Vad är proteiner? Det finns en hel del olika proteiner i den mänskliga kroppen. Människor blir mer medvetna om alla möjliga sätt att förbättra sin hälsa och alltfler börjar ta proteintillskott. Protein är organiska ämnen som består av kedjor av aminosyror. Proteiner brukar kallas livets byggstenar och består av kol, väte, kväve och syre. Varje cell […]

Fortsätt läs
Organisk mat

GI-kost

Vad är GI-kost?GI står för glykemiskt index, vilket är ett mått på olika livsmedels effekter på blodsockernivån. Man har låtit testpersoner äta olika livsmedel och mäta hur snabbt blodsockernivån höjs. Kosten bygger på att man förändrar kostvanorna så att majoriteten av de livsmedel som konsumeras är från lågt Gi-index. Dessa livsmedel tar längre tid att […]

Fortsätt läs