Kött leder till hjärtsjukdomar – men vilken sorts kött ska jag undvika?

0

Det övergripande resultaten tyder på att varken obearbetat rött eller bearbetat köttkonsumtionen är fördelaktigt för hjärtat. Det har länge varit känt att höga halter av mättat fett i rött kött medför ökad risk för hjärtsjukdomar bland människor över hela världen.

Forskning visar allergen i rött kött är kopplat till hjärtsjukdomar
Studien visade att en specifik blod markör för röd kött allergi är kopplad till fetthaltiga avlagringar på den inre artären. Det röda köttet ökar risken för plack med instabila egenskaper enligt den här studien

Risk för kranskärlsjukdomar
Det finns studier som har visat att risken för kranskärlssjukdom ökade med 42% för varje 50-g/dag ökning av bearbetat köttkonsumtionen, medan inget samband observerades mellan obearbetat rött kött konsumtion och kranskärlssjukdom.

Vid metaanalyser av presumtiva kohorter, är det högre risk för CHD med bearbetat köttkonsumtion (RR per 50 g: 1,42, 95% CI = 1,07-1,89)  men en mindre ökning elhler ingen risk ses med obearbetade köttkonsumtion. Skillnader i natriumhalt (~ 400% högre i bearbetat kött) tycks utgöra ungefär två tredjedelar av denna risk skillnad.

Obearbetat rött kött ökar risk för stroke
I en annan metaanalys på stroke, var varje portion per dag ökade med obearbetad rött kött eller bearbetat köttkonsumtionen i samband med 11% och 13% ökad risk för stroke.

Källor

Oxford Journal
Rött kött och charkuteriprodukter och risk för kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes

 

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap