familj

När hjärtproblem finns i släkten – det går att sänka risken med motion

Förmaksflimmer Hälsa Hjärta Hjärtsvikt Stroke

Har din släkt en historia med hjärtsjukdomar – då kan detta vara goda nyheter att det går att sänka risken betydligt med motion. En ny studie från Stanford University visar att hjärtträning (s.k cardio träning) kan minska risken för hjärt-och-kärlsjukdom.

Forskarna undersökte 500 000 människor från Biobanks databasen i Storbritannien. Människor med hög genetisk risk för hjärt-kärlsjukdomar och “höga nivåer av kardiorespiratorisk fitness” hade en 49 procent lägre risk för kranskärlssjukdom och en 60 procentig risk minskning av förmaksflimmer än människor med lägre kondition. Mer fysisk aktivitet och bättre kardiorespiratorisk kondition är alla förknippade med minskad risk för hjärtinfarkt och stroke, även bland personer med en genetiska anlag för hjärtsjukdom. Huvudbudskapet i denna studie är att fysiskt aktiv förknippas med en lägre risk för hjärtsjukdom, även om du har en hög genetisk risk.

Pressmeddelandet från American Heart Association’s journal “Circulation” angav inte vad som ansågs som “hög” och “låg” fitness, men American Heart Association rekommenderar 150 minuter med måttlig aerob aktivitet (promenader) eller 75 minuter kraftig aerob-aktivitet (löpning) per vecka.

Erik Ingelsson, professor i kardiovaskulär medicin vid Stanford University och huvudförfattare av studien påpekar att mer forskning bör göras för att avgöra om löpbandet direkt kan påverka din risk för hjärtsjukdomar. Studien är inte ett recept för en viss typ eller mängd motion. Och han råder människor som är i riskzonen för hjärtproblem att arbeta med en läkare för att skapa en planering kring fysiska aktiviteter.

Om undersökningen

Deltagarna i den brittiska Biobanks undersökningen är från England, Skottland och Wales och de hade gett sitt samtycke till att deras genetiska predisposition för sjukdomar bedömdes när studien började. I början av studien hade de inga tecken på hjärtsjukdom. Data från 482 702 deltagare i åldern 40-69 år inkluderades i den publicerade analysen. Mer än hälften av deltagarna var kvinnor.

Den internationella fysisk aktivitet frågeformulär användes för att bedöma självrapporterad motion, medan handled-slitna accelerometers, hand dynamometrar (greppstyrka) och löpband användes för objektiva åtgärder. Dessutom hade 468 095 individer gen-wide genetiska data. Resultaten justerades för ålder, kön, etnicitet, region, socioekonomisk status, diabetes, rökning, systoliskt blodtryck, body mass index och användning av lipid mediciner.

Tidigare forskning fann kopplingar mellan motion och hjärthälsa, men Ingelsson sade att mindre var känt om den kardiovaskulära effekten av motion hos personer med en familjehistoria av hjärtsjukdom. Denna analys var utformad för att svara på två frågor: är fysisk aktivitet och kondition i samband med lägre risk för kardiovaskulära händelser och vilken effekt-om någon-har genetiska anlag spela i den ekvationen.

Under uppföljningen fanns 20 914 rapporterade kardiovaskulära händelser, vilka inkluderade hjärtinfarkt, stroke, förmaksflimmer och hjärtsvikt.

Tänk på att om du har hjärtproblem så bör du ALLTID konsultera läkare innan du börjar träna och motionera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *