Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer (atrial fibrillation) är en vanlig hjärtsjuk dom som ungefär en halv miljon människor lider av i Sverige. Det är ett elfel och den vanligaste hjärtrytmrubbningen och drabbar ungefär 1% av befolkningen. Förmaksflimmer blir vanligare med stigande ålder och sjukdomen förekommer sällan hos dem som är yngre än 40 år. Sjukdomen blir vanligare i åldern över 40 år och förekommer upp till 10% procent av dem över 80 år.

Sjukdomen innebär att de elektriska impulserna i hjärtat pumpa oförutsägbart och ineffektiv och ofta för fort. Hjärtat kan hamna i otakt och flimrar i upp till 400 slag per minut. Normalt pumpar hjärtat blod genom hela kroppen. Förmaksflimmer orsakar de övre kamrarna i hjärtat att darra och den som drabbas kan uppleva snabb puls, yrsel och andnöd. Förmaksflimmer ökar risken för hjärtsvikt eftersom hjärtat arbetar ineffektivt och det ökar också risken för stroke.

Hjärtflimmer ökar risken för hjärtsvikt
Utöver ärftliga faktorer finns det flera riskfaktorer som rökning, alkohol som ökar risken för hjärtflimmer. Flimmer sin tur ökar risker för sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck, problem med hjärtklaffarna och för tidig död.

Behandlingar mot hjärtflimmer – se till att få behandling!

Tyvärr finns det sällan ett strukturerat omhändertagande av flimmerpatienter hos landstingen vilket skulle minska dödligheten med upp till 50%. Det finns flera olika typer av behandlingar för att motverka förmaksflimmer. Tyvärr är det många som upplever att man inte tar problemet på allvar och en stor andel träffar ingen läkare! Det första steget är alltid att se till att träffa en hjärtläkare och i vissa landsting exempelvis Malmö har man inrättat flimmeravdelningar.

Få en behandling av en läkare vilket innebär att du alltid ska undersökas med ultraljud och det ska tas blodprover utöver EKG. Under mötet med hjärtläkaren (kardiologen) ska du se till att få en behandlingsplan.

Exempel på olika behandlingar vid hjärtflimmer

 • Blodförtunnande läkemedel
 • Läkemedel som reglerar hjärtrytmen  (t.ex. ibutilid) kan ibland återställa hjärtats normala rytm. Dessa läkemedel ges under medicinsk övervakning, och levereras via en IV-slang i en ven, vanligen i patientens arm.
 • Katetrar placeras i hjärtat genom kärl i ljumsken (ablation) och det finns kliniker som använder robotnavigering när de gör den här typen av ingrepp (steroetaxis).
 • Elkonvertering kan användas för att återställa normal hjärtrytm med en elektrisk stöt, när medicineringen inte förbättrar symtomen. Ibland kan det behövas flera elkonverteringar innan hjärtat blir återställt.
 • Radiovågsbehandling kan vara effektiv för vissa patienter när mediciner inte fungerar.olika Tunna och flexibla rör förs in genom ett blodkärl och riktas till hjärtmuskeln.
 • Förmakspacemaker kan implanteras under huden för att reglera hjärtrytmen.

Landsting som har ett strukturerat omhändertagande av  hjärtflimmerpatienter

 • Gotland
 • Gävleborg
 • Jämtland-Härjedalen
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Uppsala
 • Värmland
 • Örebro

Källa: Flimmerrapport 2018