Browsing: Förmaksflimmer

lyssna

Förmaksflimmer (arytmi) och betydelsen att lyssna på dit hjärta!

Obehandlat förmaksflimmer leder i ett av fyra fall till stroke inom fem år. Om flimret upptäcks i tid så skulle man kunna minska fallen av stroke betydligt i samhället. Sjukdomen går att upptäcka genom att regelbundet ta pulsen och landstingets läkemedelskommittés expertråd ger rekommendationen att vårdcentralen alltid ska ta pulsen på patienter över 65 år.

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer (arytmi) innebär en snabb, okoordinerad kontraktion av enskilda muskelfibrer i hjärtat. Det är en vanlig hjärtsjukdom där hjärtat slår oregelbundet och pumpar blod mindre effektivt än vad som är normalt.

Oregelbunden hjärtrytm och den vanligaste formen av hjärtarytmi. Många människor inte känner några symptom förrän de lider av komplikationer som hjärtsvikt eller stroke. Ta dig tid att förstå dina risker och vikten av tidig diagnos och behandling. Läs mer om förmaksflimmer och EKG.

Förmaksflimmer symptom och orsak

Det finns ett antal riskfaktorer som befintliga hjärtproblem, tidigare hjärtattack eller nyligen hjärtkirurgi. Förmaksflimmer kommer med stigande ålder. Människor som är överviktiga, har högt blodtryck, lung eller sköldkörtel problem eller är under mycket stress kan också ha en ökad risk.

Symptom

 • De vanligaste symptomen är hjärtklappning eller att hjärtat slår fort, darrar eller fladdrar
 • Allmän trötthet
 • Yrsel
 • Andnöd
 • Ångest eller svaghet
 • Tryck i bröstet
 • Nedsatt kondition
 • Högt blodtryck

Det finns de som också har tysta symptom som bara upptäcks när de undersöks medicinskt.

Det är vanligt med oregelbunden och mycket snabb puls vid förmaksflimmer. Om du drabbas är det viktigt med behandling så att hjärtat inte ansträngs. Det finns olika typer av förmaksflimmer och behandling/medicinering varierar beroende på vilken fas man befinner sig i.

 • Paroxysmalt: sker i korta attacker från minuter till några timmar. Det finns behandlingar.
 • Persistent: När det sker i längre tid än 7 dagar och något som inte går över av sig själv. Det finns mediciner eller att du får en elstöt under bedövning.
 • Permanent: då hjärtat inte går tillbaka till sin normala rytm. Risken ökar med stigande ålder över 50 år.

Förmaksflimmer behandling och medicinering

Det finns olika typer av behandlingar:

 • Rytmbehandling
 • Frekvensbehandling
 • Blodförtunnande medicinering
 • Elkonvertering (patienten blir sövd och får en elstöt)
 • Kirurgi (finns flera olika metoder som frysning, mikrovågor och radiofrekvensenergi)
 • HIS ablation (radiofrekvensenergi)
 • Pacemaker
 • Kateterablation (tunan sladdar till hjärtat)