Vad är hjärtflimmer?

0

Vad är hjärtflimmer?
Vad är egentligen hjärtflimmer, vad finns det för symptom och beter sig hjärtat annorlunda.

Symtomen vid hjärtflimmer är bland annat trötthet och hjärtklappning där förmakskontraktionerna är oregelbundna och slår 300-600 i minuten. Flimmer kan uppstå i kammarmuskulaturen och är då ett livshotande tillstånd.

Hjärtflimmer är en rätt vanlig sjukdom och en ålderssjukdom som är vanligare vid hög ålder men även tränade personer kan drabbas. Flimmer är vanligare bland kvinnor än män eftersom kvinnor blir äldre.

Vid hjärtflimmer är förmakskontraktionerna betydligt snabbare än hjärtfladder.

Det finns

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap