Hjärtflimmer - en äldre man tänker på sina problem

Vad är hjärtflimmer?

Förmaksflimmer Ont i hjärtat

Vad är hjärtflimmer?
Vad är egentligen hjärtflimmer, vad finns det för symptom och beter sig hjärtat annorlunda.

Symtomen vid hjärtflimmer är bland annat trötthet och hjärtklappning där förmakskontraktionerna är oregelbundna och slår 300-600 i minuten. Flimmer kan uppstå i kammarmuskulaturen och är då ett livshotande tillstånd.

Hjärtflimmer är en rätt vanlig sjukdom och en ålderssjukdom som är vanligare vid hög ålder men även tränade personer kan drabbas. Flimmer är vanligare bland kvinnor än män eftersom kvinnor blir äldre.

Vid hjärtflimmer är förmakskontraktionerna betydligt snabbare än hjärtfladder.

Det finns