Genanalys i kombination med skräddarsydda laddningsdoser ger bättre waranbehandling

0

Uppmärksammad artikel kring hur man kan använda genanalys i kombination med skräddardsydda landningsdoser.

Waran (blå tabletter) används som förebyggande av blodproppar. Det finns även Warfarin Orion (vita tabletter). Waran ges när det finns en betydande risk för stroke. Warfarin skyddar vid förmaksflimmer.

Läkartidningen skriver om en studie genanalys i kombination med skräddarsydda laddningsdoser av waran förbättrar antikoagulation. Studien utfördes på patienter som led av förmaksflimmer eller venös tromboembolism.  Läs artikeln här

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap