Man som undersöker i ett mikroskop

Genanalys i kombination med skräddarsydda laddningsdoser ger bättre waranbehandling

Förmaksflimmer Genterapi Medicin hjärtat

Uppmärksammad artikel kring hur man kan använda genanalys i kombination med skräddardsydda landningsdoser.

Waran (blå tabletter) används som förebyggande av blodproppar. Det finns även Warfarin Orion (vita tabletter). Waran ges när det finns en betydande risk för stroke. Warfarin skyddar vid förmaksflimmer.

Läkartidningen skriver om en studie genanalys i kombination med skräddarsydda laddningsdoser av waran förbättrar antikoagulation. Studien utfördes på patienter som led av förmaksflimmer eller venös tromboembolism.  Läs artikeln här