Kvinna som mäter sitt egna blodtryck hemma

Blodtryck – högt, lågt eller normalt? Så här tolkar du siffrorna

Blodtrycket Hjärta

Läs vår guide om blodtrycket. Här får du veta symptom, diagnos och hur du ska tänka kring behandling av ditt blodtryck för att få en hälsosammare livsstil. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i detaljerna kring blodtrycket, utforska dess betydelse, orsaker, effekter och framför allt sätt att upprätthålla en hälsosam blodtrycksnivå. Oavsett om du vill förbättra din kunskap, lära dig förebyggande åtgärder eller hantera befintliga tillstånd, så har denna artikel allt du behöver.

Vad är blodtryck?

Blodtrycket är den kraft eller påtryckningar från hjärtat som pumpar blodet dvs trycket av blod i artärerna. Det visar alltså hjärtats pumpkraft som skapar trycket i artärerna vilket styrs av hjärtminut volymen och motståndet i kärlträdet. Det mäts vanligtvis med två värden: det systoliska trycket och det diastoliska trycket. Det systoliska trycket representerar det högre värdet och indikerar trycket i blodkärlen när hjärtat kontraherar och pumpar ut blod. Det diastoliska trycket är det lägre värdet och återspeglar trycket i blodkärlen när hjärtat är i vila mellan sammandragningarna.

Artärerna används av hjärtat för att pumpa blod genom kroppen. Trycket bestäms av kraften och mängden blod som pumpas och storleken och flexibiliteten hos artärerna. Ett hälsosamt blodtryck är av avgörande betydelse för att upprätthålla en optimal funktion av kroppens organ och system. När blodtrycket är för högt, vilket kallas hypertoni, ökar risken för allvarliga komplikationer som hjärtsjukdomar, stroke och njursjukdomar. Å andra sidan, om blodtrycket är för lågt, vilket kallas hypotoni, kan det leda till symptom som yrsel, trötthet och svimning. Genom att förstå blodtrycket och vidta åtgärder för att hålla det inom normala gränser kan vi främja vår hälsa och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Blodtrycket förändras kontinuerligt beroende på aktiviteter, temperatur, kost, känslomässiga tillstånd, hållning, aggregationstillstånd, och läkemedelsanvändning.

knowing the blood pressure
knowing the blood pressure

Blodtrycksmätning: Hur mäter man?

Att ta blodtryck: Ofta mäts blodtrycket i överarmens artär. det mäts vanligen medan du sitter med armen vilande på ett bord. Armen ska vara något böjd så att den befinner sig på samma nivå som hjärtat. Blodtrycksvärden mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg) och redovisas som två tal.

Blodtrycket kan mätas med hjälp av en anordning som kallas blodtrycksmätare och det är vanligt med en blodtrycksmanschett som lindas tätt runt överarmen en bit ovanför armbågen. Blodtrycket skrivs som ett divisionstal med 2 siffror. Det övre värdet refererar till det systoliska trycket och det maximala trycket i hjärtslagen. Det lägre nummer kallas det diastoliska trycket och visar det minsta trycket i arterärna och mäts när hjärtat är i vila. Båda värdena är viktiga för att avgöra om du har bra och normala värden.

Vad är normalt blodtryck?

När du läser av blodtrycket finns det två olika sorters tryck – det lägsta och det högsta. Ett friskt och normalt blodtrycks för en frisk person anses ligga på 120/80 – 130/90 mm Hg. American Heart Association och American College of Cardiology (ACC) rekommenderar att alla – oavsett ålder bör sikta på ett blodtryck under 130/80 mmHg.

Vid denna siffra har man en låg risk för stroke och hjärtinfarkt. Ju högre blodtryck du har desto större risker utsätter du dig för. Vid värden 135 över 85 (135/85) är risken dubbelt så att drabbas av en hjärtattack eller stroke som någon som har blodtryck 115 över 75 (115/75).

Vid vissa sjukdomar prata med din läkare om ditt blodtryck

Men det kan vara alltför restriktivt för vissa äldre. Om du är över 65 och har vissa sjukdomar, som lungsjukdom, typ 2-diabetes eller demens kan för lågt blodtryck leda till andra risker som svimfärdig. Prata med din läkare vad som gälelr för dig.

Systoliskt blodtryck – den översta siffran

Det översta numret, som också är det högre av de två nummer, mäter trycket i artärerna när hjärtat slår (när hjärtmuskeln drar ihop sig). Systoliskt blodtryck, det övre trycket mäts vid hjärtats sammandragning (systole), vanligen mellan 120 och 140 mm Hg (16,0 – 18,7 kPa) hos en vuxen. Denna siffran är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom för personer över 50 år. Hos de flesta människor, stiger det systoliska blodtrycket stadigt med åldern på grund av ökad styvhet i de stora artärer och långsiktig uppbyggnad av plack vilket innebär ökad förekomst av hjärt-och kärlsjukdom.

Diastole – den understa siffran

Det understa numret som är den lägre siffran mäter trycket i ärterna mellan hjärtslagen.
Diastoliskt blodtryck är det lägsta värdet som mäts i artärerna. Det uppstår när hjärtmuskeln är avslappnad mellan hjärtsagen. När hjärtmuskeln vilar och slappnar av flyter blodet tillbaka genom venerna vilket heter diastole.

BlodtryckSystoliskt blodtryck
mm Hg (högre #)
 Diastoliskt blodtryck
mm Hg (lägre#)
NormaltLägre än 120ochlägre än 80
Prehypertension120139eller8089
Högt blodtryck
(Hypertension)
Nivå 1
140159eller9099
Högt blodtryck
(Hypertension)
Nivå 2
160 eller högreeller100 eller högre
Hypertensiv kris
(Intensiv vård behövs)
Högre än 180ellerHögre än 110

Källa: heart.org

Vad är högt blodtryck (hypertoni)?

Man räknar med att var fjärde vuxen svensk har högt blodtryck vilket innebär att hjärtat får jobba hårt för att pumpa vilket innebär högre risker för stroke och andra hjärtrelaterade sjukdomar. Ett av 8 dödsfall i världen beror på högt blodtryck och skillnaderna är stora mellan olika länder. Ungefär var fjärde man och var femte kvinna lider av högt blodtryck globalt. Hälften av de som har högt blodtryck vet inte om det och mörkertalet är stort. Vanliga symptom är huvudvärk, spänningar och trötthet.

Varför är högt blodtryck farligt?
Att ha högt blodtryck är en vanlig hälsorisk vilket ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom och försämrad blodcirkulation i benen.

Vid högt blodtryck kan du få komplikationer till andra organ som ögon, njurar, artärer och hjärna. Om du har högt blodtryck, kan blodtrycksmätningar att avgöra om din medicin och dietförändringar fungerar. Om man upptäcker att man har högt blodtryck finns det behandlingar och du bör regelbundet mäta ditt blodtryck.
Läs mer om högt blodtryck

Vad orsakar högt blodtryck?

Högt blodtryck, eller hypertoni, kan ha flera orsaker, inklusive:

Livsstilsfaktorer: En ohälsosam livsstil med dålig kost, brist på fysisk aktivitet, rökning och överdriven alkoholkonsumtion kan bidra till förhöjt blodtryck likaså övervikt och olika dieter
Familjehistoria: Om det finns en genetisk benägenhet för hypertoni i familjen, kan risken för att utveckla högt blodtryck öka.
Ålder: Risken för hypertoni ökar med stigande ålder, då blodkärlen blir mindre elastiska och mer benägna att förträngas.
Vissa medicinska tillstånd och sjukdomar: Vissa medicinska tillstånd, såsom diabetes, njursjukdomar och hormonella obalanser, kan påverka blodtrycket negativt.

På senare tid har man börjat upptäcka samband med luftföroreningar och bly.’

Det är viktigt är att jobba med att minska de olika faktorerna så att blodtrycket minskar vilket också går att justera med olika mediciner. Observera det finns ett fenomen att en del blir stressade av att besöka sjukhus vilket kan medföra att blodtrycket blir högre när de tar blodtrycket i samband med att de besökare ett lasarett eller läkarcentral.

Vad finns det för okonventionella behandlingar av högt blodtryck

Den här läkaren rekommenderar Vitamin D baserat på att människor kring ekvatorn inte har lika mycket problem med högt blodtryck. Jag vet inte hur mycket belägg han har för detta eftersom de högsta siffrorna för kvinnor med högt blodtryck är i i Sahara.

och att man ska undersöka sina värden kring metaller som bly och kvicksilver samt att man testas för insulin resistens och diabetes2 (se videon).

Vad är lågt blodtryck?

Lågt blodtryck kan ha flera olika anledningar men känns ofta igen av blodtrycksfall där man kan få yrsel och svimma när du reser dig för fort. Lågt blodtryck inträffar när blodflödet till hjärnan och andra vitala organ faller på grund av lågt tryck i blodet. Några vanliga orsaker till lågt blodtryck är uttorkning, kost, allvarliga infektioner, hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller graviditet. Lågt blodtryck kan vara ett tecken på en mängd olika sjukdomar som hjärtsvikt, infektioner, körtelrubbningar och uttorkning.

Självklar bör du uppsöka läkare och få medicinering men det finns en del saker som du kan göra själv.

• Drick vatten. Uttorkning minimerar blodvolym vilket gör att tryckfall.
• Håll dina knän böjda eftersom detta hjälper till att föra trycket tillbaka till det normala.
• Undvik alkoholhaltiga drycker. Drick hälsosamma juicer eller några alkoholfria drycker som kan göra ditt liv friska och mycket mindre komplicerat.
• När du sover håll huvudet högt eftersom det kan bidra till att anpassa sig till en upprätt position.
• En stor måltid får blodet att rusa mot matsmältnings område vilket leder till otillräcklig tillgång på blod till de andra organen.
• Ta en promenad efter dina måltider. Detta hjälper till att föra blodtrycksnivån till det normala

Hur ofta ska jag kontrollera mitt blodtryck?

Det är viktigt att kontrollera blodtrycket regelbundet, du kan köpa en bra blodtrycksmätare för en 1000-lapp på Apoteket.

  • Om ditt blodtryck är normalt (mindre än 120/80), få det kontrolleras minst vart 2 år eller oftare.
  • Om ditt blodtryck är  högt – systoliskt blodtryck mellan 120 och 139 eller diastoliskt blodtryck på 80-89 – kolla upp det minst varje år eller oftare enligt vad din läkare tycker är lämpligt. Beroende på om du har andra medicinska problem, kan  blodtrycket anses för högt.
  • Om ditt blodtryck är 140/90 eller högre, tala med din läkare eftersom det är högt blodtryck och kräver en läkares uppmärksamhet.

Medicinska behandlingar för att sänka blodtrycket

En enstaka hög mätning behöver inte betyda att du har högt blodtryck. Om ditt blodtryck behandlingen är högre än normalt, kan din läkare göra flera mätningar över tid och kontrollera ditt blodtryck innan du diagnostiseras med högt blodtryck. Om du har högt blodtryck behöver du ett behandlingsprogram. Medicin är ett effektivt sätt att sänka blodtrycket och det är vanligt att man tar flera mediciner vilket kombineras med livsstilsbehandlingar.

Träninig

Att lägga om sin livsstil vid högt blodtryck

Det är många som likställer högt blodtryck med livsstil och det är inte utan anledning. Högt blodtryck (HBP) är oftast ett resultat av ohälsosam livsstil även om detta  inte är det enda orsaken till att man utveckla detta tillstånd. Det finns massor av människor som upprätthåller en hälsosam livsstil och samtidigt har ett högt blodtryck.

Alarmerande statistik har visat att de inte ens vet om att de lider av högt blodtryck tills det visar sig som en hjärtattack, stroke etc. Det är av denna anledning som HBP ibland kallas  för en tyst mördare.

Genom att göra vissa positiva förändringar i ditt sätt att leva och äta, kan du hålla ditt blodtryck under kontroll och förhindra att den förvärras ytterligare.

Börja med att se över kosten

En av de första förändringarna att läkare råd när det gäller livsstils förbättring är att se på din kost. De flesta av oss är vana vid att ha mat rik på fett som är svårsmält. Bearbetade livsmedel, rika på natrium är en stor faktor till högt blodtryck. Se till att äta mer grönsaker, frukt och fibrer istället för tex rött kött.

Hur mycket salt man ska äta finns det olika uppfattningar kring. Det finns studier  som visar att salt har mindre eller ingen effekt på blodtrycket. Den ansedda tidskriften Lancet publicerade en kontroversiell rapport där de skrev att för lite salt i maten kan ge dig hjärtinfarkt. Denna artikel har senare fått hård kritik i tidningar som Independent. Livsmedelsverket rekommenderade 2016 5-6 gram per dag.

Den andra viktiga livsstilsförändringen är att inkludera motion i det dagliga schemat. Spendera 30 till 45 minuter per dag till fysiska övningar som promenader, jogging, löpning, simning vilket kan sänka ditt blodtryck kraftigt. Livsstilsförändringar inkluderar även att ändra gamla vanor som att gå några kvarter till kontoret, parkera bilen på distans, använda trapporna i stället för hissen. Skaffa en hund  som behöver sin dagliga promenad är några av de förändringar som du kan inkludera i ditt liv.

Drick alkohol med måtta. Om du inte kan sluta dricka alkohol helt och hållet, vilket naturligtvis är det bästa man kan göra, kan du minska intaget väsentligt genom att göra förändringar i din livsstil.

Vanliga frågor

Vad anses vara ett hälsosamt blodtryck?
Ett hälsosamt blodtryck anses vara under 120/80 mmHg. Det systoliska trycket bör varaunder 120 mmHg och det diastoliska trycket under 80 mmHg.

Hur kan jag mäta mitt blodtryck hemma?
För att mäta ditt blodtryck hemma behöver du en blodtrycksmanschett och en blodtrycksmätare. Placera manschetten runt din överarm och följ sedan instruktionerna på blodtrycksmätaren för att få en korrekt avläsning.

Vilka är symptomen på högt blodtryck?
Högt blodtryck kallas ofta “den tysta mördaren” eftersom det vanligtvis inte ger några tydliga symptom. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera sitt blodtryck. Vissa personer kan dock uppleva huvudvärk, yrsel, bröstsmärta eller näsblod vid extremt höga blodtrycksnivåer.

Kan jag förebygga högt blodtryck genom kost och motion?
En hälsosam livsstil med en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att förebygga högt blodtryck. Genom att äta nyttigt, undvika processade livsmedel och röra på sig regelbundet kan du minska risken för att utveckla högt blodtryck.

Vilka är de vanligaste läkemedlen som används för att behandla högt blodtryck?
Det finns flera olika typer av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, inklusive ACE-hämmare, betablockerare, diuretika och kalciumkanalblockerare. Vilket läkemedel som ordineras beror på individuella faktorer och hälsotillstånd.

Kan stress påverka blodtrycket?
Stress kan påverka blodtrycket negativt. När vi är stressade frisätts stresshormoner som kan orsaka en tillfällig ökning av blodtrycket. Långvarig stress kan också påverka livsstilsfaktorer som kost och fysisk aktivitet, vilket i sin tur kan påverka blodtrycket.

Läs mer om: