Browsing: Hjärtsvikt

Hjärtsvikt

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett syndrom som orsakar en minskning av hjärtats förmåga att pumpa blod. Ett normalt hjärta pumpar blod som levererar viktiga näringsämnen och syre till alla delar av kroppen. Hjärtatet får svårigheter att pumpa tillräckligt med blod och börjar fungera på ett avvikande sätt för att försöka kompensera problemet.

Hur vanligt är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens) är ett livsfarligt tillstånd som 250 000 svenskar lider av. Sjukdomen innebär antingen att hjärtmuskeln är försvagad eller att hjärtat blivit stelt och får svårt att fyllas med blod.

Äldre kvinna med hjärtsvikt

Äldre kvinna med hjärtsvikt

Vad finns det för olika typer av hjärtsvikt?

Man delar in hjärtsvikt i fyra svårighetsgrader dvs kategori 1 tom kategori 4. Vid kategori 4 krävs en hjärttransplantation. Hjärtsviken kan bero på långvarigt högt blodtryck, tidigare hjärtinfarkt, hjärtmuskelinflammation och nedsatt hjärtmuskelfunktion, som hjärtmuskelskada. På senare tid har man upptäckt HFPEF (eng. heart failure with preserved ejection fraction) som drabbar ungefär 2% av befolkningen . Vid HFPEF får hjärtat svårt att slappna av och fyllas med blod igen efter en sammandragning. Det innebär också att man samlar på sig vätska i kroppen.

Män drabbas oftare än kvinnor av hjärtsvikt. Den som drabbas får andnöd. blir trött och kan få vätskesvullnader (ödem). Den kan ge diffusa symtom, som trötthet, flåsighet och dålig kondition.

Behandlingar

Behandlingar för omfattar mediciner och speciella pacemakers. Det finns nya läkemedel och behandlingsmetoder som gör att alltfler blir återställda från hjärtsvikten. Idag är några av alternativen för att behandla det mekaniska pumpar kallas ventricular assist Devices (VADs), som pumpar blod från ventriklarna i aorta och hjärttransplantation. Medan VADs kontinuerligt förbättras har patienter med hjärtsvikt fortfarande en hög risk för blodproppar och stroke.

Experimentella studier tyder på att terapier som riktar sig mot felvikta proteiner kan ha en bred klinisk tillämpning.