Forskare har lyckats skapa bättre och starkare hjärtceller

0

Forskare vid Gladstone Institute har upptäckt ett antal kemikalier som kan hjälpa omvandla ärrvävnad till friska, slående hjärtmuskler. Denna upptäckt möjliggör nya, effektiva behandlingar för hjärtsvikt genom cellulär omprogrammering, eller genom att man vrida en vuxen cell till en annan.

Forskarna hoppas att integrera muskelcellförnyelsen med genterapi och skapa nya läkemedel som skapar bättre behandlingar och slutligen kan bota hjärtsvikt.

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap