Wise implantatet som är stor som ett riskorn

0

ISE Implantat får ditt hjärta att slå och den har storleken ave ett riskorn. En ny enhet som kallas WISE och är tänkt att ersätta CRT (cardiac resynchronization therapy) testas idag och den styrs av ultraljud pulser som modererar hjärtslag. Patienter som inte svarar väl på CRT implantat är att återfå en stadig hjärtrytm med WiSE.

WiSE har en liten elektrod som fäster till den inre väggen av vänster kammare. En polyester byggnadsställning placeras över den för att tillåta hjärtats celler att växa över och kapsla in den. Det är inte heller så komplicerat som CRT implantat som har en processor eller ett batteri. WiSE har 47 piezoelektriska element som producerar elektrisk laddning när den känner av mekanisk stress. WISE är inte godkännt av amerikanska läkemedelsverket.

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap