Wise implantatet som är stor som ett riskorn

Hjärta

ISE Implantat får ditt hjärta att slå och den har storleken ave ett riskorn. En ny enhet som kallas WISE och är tänkt att ersätta CRT (cardiac resynchronization therapy) testas idag och den styrs av ultraljud pulser som modererar hjärtslag. Patienter som inte svarar väl på CRT implantat är att återfå en stadig hjärtrytm med WiSE.

WiSE har en liten elektrod som fäster till den inre väggen av vänster kammare. En polyester byggnadsställning placeras över den för att tillåta hjärtats celler att växa över och kapsla in den. Det är inte heller så komplicerat som CRT implantat som har en processor eller ett batteri. WiSE har 47 piezoelektriska element som producerar elektrisk laddning när den känner av mekanisk stress. WISE är inte godkännt av amerikanska läkemedelsverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *