Browsing: Genterapi

Man som undersöker i ett mikroskopGenterapi och genteknik för att motverka hjärtsjukdomar. Genterapi är en behandlingsform för vissa sjukdomstillstånd som går ut på att införa en ellertillföra flera nya gener till cellerna i en människa eller organism.