Att undersöka hur hjärtat förkalkas

Hjärta

När vi åldras förkalkas vissa vävnadstyper vilket kan ha allvarliga effekter på hjärtat. Mineralisering har observerats i blodkärl, njurar och hjärta vilket kan störa den normala överföringen av elektriska signaler. Ett forskningsteamet från Edythe Broad Center of Regenerative Medicine och Stem Cell Research vid University of California undersöker hur hjärtceller övergår till ben och olika insatser för att förhindra detta. Även om mineralisering har observerats vid ett antal situationer har mekanismerna bakom inte undersökts utförligt, och många frågor är fortfarande okända. För att förstå förkalkning i hjärtat har man börjat observera hjärt fibroblaster med genteknik och olika enzymer där ENPP1 verkar lovande.

Forskningsteamet beslutade att studera påverkan av en liten molekyl, känd som ENPP1, på förkalkning processen. Detta enzym är känt för att vara i ökad utsträckning av hjärt fibroblaster efter en skada.

Småmolekylär injektioner minskade förkalkning processen

Hjärtat kan inte regenerera skadad vävnad efter en hjärtinfarkt. Men kan stamceller hjälpa förbättra situationen? Läkare och forskare vid UCSF med ett brett utbud av expertis utforskar denna möjlighet tillsammans arbetar för att se om stamceller terapier kan stärka hjärtat.

Genom att injicera en rad små molekyler som kan störa ENPP1 (före skada) säger de enligt MedicalNewsToday att de upptäckt en minskning med 50 procent eller mer i förkalkningsprocessen. De har redan börjat undersöker användningen av andra små molekyler att minska eller förhindra förkalkning i blodkärlen.

Källa: http://www.medicalnewstoday.com/articles/314182.php

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *