Pacemaker

Hjärtkirurgi

Pacemaker har funnits i decennier, men det finns fortfarande en hel del missförstånd om hur de fungerar, vad de gör, och vem behöver dem. Miljontals människor runt om i världen bär pacemaker, men det är något som de sällan talar om.

Folk får pacemaker för att rätta till ett problem som hjärtarytmi. Symtom som kan innebära att du behöver en pacemaker är trötthet, yrsel, yrsel, att du svimmar och oförmåga att utöva fysisk aktivitet utan att bli alltför andfådd.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5rvTeAYuIY

Det finns två huvudtyper av arytmi som kan leda till en persons får en pacemaker. Den första är “dysfunktion i sinusknutan” vilket innebär att hjärtat inte producerar elektrisk energi i rätt takt.

Den andra typen av arytmi innebär att de elektriska impulserna som produceras av hjärtat inte längre färdas effektivt genom hjärtmuskeln. Den elektriska energin blir fördröjd eller blockeras i vissa områden.

Vad är pacemakers?

Pacemakers är små elektriska anordningar som implanteras i bröstkorgen. De levererar elektrisk energi till hjärtat i precis rätt ögonblick på ett sätt som är så “normalt” som möjligt. Hos många patienter återställer pacemakern normal hjärtrytm. Hos vissa patienter kan arytmi vara alltför svår för en normal hjärtrytm som ska återställas, men pacemakern kan åtminstone komma i närheten och förbättra situationen.

Pacemaker vid hjärtsvikt

Pacemaker “vet” när man ska leverera elektrisk energi till hjärtat, därför att de övervakar varje slag av hjärtat och svara efter hur läkaren programmerat apparaten. För många människor, är arytmier inte permanenta utan kommer och går, ibland under korta perioder.
Pacemakern övervakar hjärtats aktivitet och hoppar in med stimulerande (pacing) energi vid hjärtsvikt och när en arytmi inträffar.

  • CRT pacemaker (cardiac resynchronization therapy)Defibrillator pacemaker
  • CRT-D (CRT med defibrillator)
  • Traditionell ICD pacemaker (implantable cardioverter defibrillator)
  • Det experimenteras med nya enheter och implantat som WISE

CRT-D implanteras för en vänstergrenblock hade en minskad dödsrisk 41 procent, jämfört med dem som hade ICD enligt en studie.

Huddinge pacemakermottagning