äldre kvinna

Ny internationell studie visar att läkemedel är effektivare än stent

Hjärtkirurgi Stent

Vad är stent

En stent är en liten, expanderbar slang som förs in i blodkärlet och har formen av  cylinderformat nätrör. Stenten öppnas med en ballongspets kateter och sätts in i en blockerad artär.

Ny studie visar att stent och bypass inte är effektivare än läkemedel för kroniska hjärtproblem

Enligt den internationella studien ISCHEMIA, som publicerats i clinicaltrial 2019, är stent och bypass kirurgi inte effektivare än läkemedel för vissa hjärtsjukdomar. Studien undersöker de vanligaste invasiva hjärt behandlingar i Amerika och resultatet är att de inte förebygger hjärtinfarkt och död, hos patienter med stabil hjärtsjukdom, än piller och livsstils förbättringar. Det är en federalt finansierad studie som är utformad för att lösa den mångåriga kontroversen inom kardiologin.

ISCHEMIA resultatet tyder på att invasiva ingrepp som stent och bypass-kirurgi bör användas mer sparsamt hos patienter.

Bild på en stent

En stent används för att öppna en artär

När en kranskärl är igensatt, minskar blodflödet till hjärtat som kan orsaka skador på hjärt muskeln och symtom som bröst smärtor. När en kranskärl blir helt blockerad förhindrar det blod flödet till hjärtat och kan resultera i en hjärt infarkt. Stents används för att öka blod flödet i blockerade kranskärl för att minska skador på hjärtat.

Hur sätts stenten in?

Stenten sätts in i en kransartär och expanderas med hjälp av en liten ballong och hjälper artären vara öppen under en längre tid.

Hur väljs det om man ska ha ballong eller stent?

Läkarens val att utföra en angioplastik (ballongvidgning) eller sätta in ett stent är baserad på typ av blockering och var den inträffar. Troligvis avgörs det också av ekonomiska skäl – angioplastik kräver färre dagar på sjukhus än bypassoperationer.

Högre överlevnad med stent än bypass kirurgi

En studie som publicerats av Reuter fann forskarna att något fler hjärtpatienter överlevde mer än fem år efter bypass-kirurgi – 74 procent, jämfört med 72 procent av dem som hade en stent (angioplastik).

I studien som gjordes av Hlatky undersökte de ett register med över 105 156 människor på Medicare, amerikanska regeringens sjukförsäkring program för äldre, som hade gjort en bypass-operation eller fått stent inopererad mellan åren 1992 och 2008.