En stent är en liten, expanderbar slang som förs in i blodkärlet och har formen av  cylinderformat nätrör. Stenten öppnas med en ballongspets kateter och sätts in i en blockerad artär.

En stent används för att öppna en artär
Stenten sätts in i en kransartär och expanderas med hjälp av en liten ballong och hjälper artären vara öppen under en längre tid.

Läkarens val att utföra en angioplastik (ballongvidgning) eller sätta in ett stent är baserad på typ av blockering och var den inträffar. Troligvis avgörs det också av ekonomiska skäl – angioplastik kräver färre dagar på sjukhus än bypassoperationer.

En studie som publicerats av Reuter fann forskarna att något fler hjärtpatienter överlevde mer än fem år efter bypass-kirurgi – 74 procent, jämfört med 72 procent av dem som hade en stent (angioplastik). I studien som gjordes av Hlatky undersökte de register med över 105 156 människor på Medicare, amerikanska regeringens sjukförsäkring program för äldre, som hade gjort en bypass-operation eller fått stentar mellan åren 1992 och 2008.