Det finns olika typer olika fetter: Vit fett är det välkända fettet som vi får när vi äter kalorier som skapar fettbalkar och brun fett används effektivt av kroppen främst för att producera värme.

Vad är brunt fett?

En liten del av kroppens fett är brun fettvävnad. Det finns biologer som undersöker det bruna fettet (“förbrännarfettar”) och undersöker hur fettet förbränner. Dess ursprungliga uppgift tros vara att skapa värme och de består av järnrika och bruna mitokondrier. Man hittar mest brunt fett hos nyfödda. Människor får mer fett när vi blir äldre.

Kan det vara en orsak till ökad hjärtdödlighet under vintern?

Forskare vill försöka få fart på det bruna fettet för att därmed minska fetman. Det bruna fettet kan vara en orsak som förklarar varför vi blir tjockare när vi blir äldre och den ökade hjärtdödlighet på vintern.