BMI – läs vår guide om kroppsfettet

Forskning Genetik Hälsa Hjärta Kost
En hälsosam diet

Vad är BMI?

BMI är kroppsmasseindex och är en förkortning som kommer från engelskans Body Mass Index och måttet visar förhållandet mellan vikt och längd. Alltför höga eller låga body mass index mätningar har kopplats till en ökad risk att dö från nästan varje stor orsak utom transportolyckor enligt ny forskning.

Måttet speglar din vikt i förhållande till din längd. En tung person som är mycket lång kan vara ganska smal fastän de väger en hel del kilon. <

En mycket kortare person som väger lika mycket blir fetare. BMI numret representerar förhållandet mellan din längd till din vikt. Det beräknas genom att dividera din vikt med din längd. Sedan, genom att jämföra  kvoten som är resultatet, kan du se på BMI skalan om du är underviktig, överviktig eller normal för din längd.

Vad innebär ett högt BMI?

Högt BMI indikerar en ökad risk för hjärt och kärlsjukdom från en person som har övervikt. Bukfetma definieras som ett midjemått som sätts över 88 cm hos kvinnor. För män går gränsen vid 102 cm. 

Det går också att fettscanna en person för att se hur stor del är fett. Fetma definieras som ett BMI högre än 30. Följder av fetma omfattar högre risker för sömnapné, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, autoimmun sjukdom och “oxidativ stress.” Ökad oxidativ stress leder till sjukdomar och lägre livslängd.

Både för hög och låg BMI ökar risken för död enligt ny studie

Det är inte bara högt BMI som ökar risken för dödlighet nu visar en ny studie på att risken ökar även för de individer som har ett låga mätvärden. Men vad menas egentligen med BMI och hur förbättrar du dina värden.

Studien som publiceradesi Lancet Diabetes and Endocrinology utfördes av forskare vid London School of hygiene and Tropical Medicine, visade att BMI som är antingen för hög eller för låg är knuten till ökad sjuklighet från en rad stora sjukdomar som cancer, respiratorisk sjukdom och leversjukdom.

BMI räknare – så här räknar du

Att räkna ut kroppsfettet

Beräkna ditt BMI som är baserat på vikt i förhållande till din kroppslängd är relevant för både kvinnor och män.

Ett hälsosamt värde ligger generellt mellan 18,5 och 24,9. Men BMI kan vara opålitliga mått för personer som är äldre än 65 år.

För att räkna ut din BMI tar du din vikt i kilo. Multiplicera därefter din längd i meter med din längd i meter. Dividera vikten med det talet.

Exempel: Om du väger 89 kilo och är 1,74 lång blir det: 89 kg/(1,74*1,74)=29,39

Nyckeltal

  • Under 18,5 BMI är undervikt
  • 18,5 till 24,9 är normalvikt
  • 25-29,9 är övervikt
  • Över 30,0 är fetma

Enligt en studie upptäckte forskarna att upprätthålla ett BMI i intervallet 21 till 25 kg/m2 är kopplat till den lägsta nivån av sjuklighet. BMI utanför detta område har visat sig ha en “J-formad kurva” med nästan alla dödsorsaker, inte bara de vanligaste sjukdomarna.

Detta innebär BMIs både lägre och högre än det optimala intervallet leder till ökad risk för dödlighet. Studien, som analyserade data från 3 600 000 människor och 367 512 dödsfall, visade att fetma, eller BMI på 30 eller mer, var kopplat till en ökad prevalens av två huvudsakliga dödsorsaker: hjärtsjukdomar och cancer.

BMI och genetik

Forskare i Uppsala har hittat 89 nya genregioner som visar att vissa biologiska system är inblandade i BMI. S

ärskilt funktioner i centrala nervsystemet har en viktig roll i utvecklingen av fetma som exempelvis inlärning och aptitreglering, medan andra system, som omsättningen av fettväv och insulin spelade större roll för regleringen av midja-höft-kvot. Forskarna studerade genvarianter, positioner i den genetiska koden som skiljer sig mellan olika individer.
Läs mer

Hur är din livsstil?

Det glykemiska indexet förbättar hälsan, fettförbränning och blodsockerkontrollen. Livsmedel påverkar i mycket hög grad din kropp.

Hög glykemiskt livsmedel som innehåller hög glykemiskt index (vitt ris, potatis, sötsliskiga grejer) öka din midja och minska din energi.

Risker med fetma – ju högre BMI desto större risk för hjärtsvikt, eller?

Mycket bukfetma innebär ökad risk för kärlkramp, stroke och hjärtinfarkt. Enligt en svensk studie av män som mönstrat till militärtjänst så innebar ett BMI som låg i det övre intervallet av normalvikt (dvs ett BMI på mellan 22.5 till 25) jämfört med de som var smala(BMI mellan 18,5 och 20) en fördubblad risk för hjärtsvikt.  Studien presenterades i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal 2016.

Men en annan studie från Umeå universitet som undersökte tvillingar visade att fetma inte ökade risken för infarkt. Läs studien här

Kritik mot BMI måttet

BMI är inte ett perfekt system, eftersom den inte mäter andelen fett i relation till muskler i kroppen. Så mycket muskulösa personer som elitidrottare eller kroppsbyggare kan ha en “hög” BMI (som anger att de är överviktiga) när de i verklighet är i form.

BMI måttet kan också underskatta kroppsfettet hos äldre som tenderar att förlora muskelmassa när de åldras. Midjemått kan erbjuda en mer exakt bedömning av kroppsfett. Vissa studier tyder på att en stor omkrets kring buken kan medföra särskilda hälsorisker.

Din läkare kan kontrollera din omkrets kring midjan varje år. Om det är bredare än 90 cm för kvinnor, eller 101 cm för män så bör du konsultera din läkare kring viktminskning och motion.

Träning för att minska din BMI

Övningar som minskar bukfetman kring magen

Tro eller ej, sit ups  är inte det bästa sättet att förlora fett och minska ringarna runt magen. All fysisk aktivitet kan bidra till att minska bukfettma, men intervallträning – med intensiv aktivitet blandad med måttlig aktivitet eller vila-kan vara särskilt effektivt för män.

Bukövningar som ger resultat måste innehålla två saker:
För det första måste rörelsen innehålla tillräckligt med intensitet för att förlora fett. För det andra måste rörelsen indirekt eller direkt involverar midesction.

Kettlebell swing eller Hantel Swing
Många människor är inte så insatt i kettlebell övningar, men de är mycket effektiva mot mag fett. Kettlebells populariserades av ryska idrottare. Om du inte har tillgång till kettlebells, kan du använda ett par hantlar. Svängningarna kan utföras med en hand eller med båda händerna.

Bergsklättring
Fördelarna med bergsklättrare är enorma som det ingriper med den övre och nedre delen av buken med varje enda rörelse.

Hopprep (bra fettförbränning träning)
Att använda ett hopprep för att bränna fett är extremt effektivt.