Vad är kärlkramp?

Ont i hjärtat

Kärlkramp (angina pectoris) är ett varningstecken på åderförkalkning och beror ofta på att det har blivit en förträngning i ett eller flera av hjärtats kranskärl vilket leder till nedsättning av blodflödet till hjärtat. De som drabbas av denna kranskärlssjukdom får tillfälliga smärtattacker i bröstet. Det inträffar när hjärtmuskeln inte får så mycket blod som den behöver vilket oftast händer på grund av en eller flera av hjärtats artärer har minskats eller blockerats, även kallad ischemi. Krampen innebär att blodet har svårt att pumpas till hjärtat och man känner bröstsmärta. Man skiljer mellan stabil och instabil kärlkramp. Stabil kärlkramp innebär att blodet har svårt att rinna fritt pga en bestående förfettning.

Symptom vi kärlkramp

Smärtan i hjärtinfarkt och kärlkramp påminner om varandra men hjärtinfarkten är mer intensiv och långvarig.
Kärlkramp kan kännas som en tryckande, krampartad smärta bakom bröstbenet eller som ett band över bröstet. Ofta strålar smärtan ut mot vänster axel och i vänster arm men smärtan kan också kännas i hals och käke. För kvinnor är smärtan mer diffus. Vid kärlkramp går smärtan ner efter 2-10 minuter vid vila eller intag av medicin. Det är vanligt att man känner av smärtan när det är kallt utomhus, eller vid fysisk ansträngning. Instabil kärlkramp kommer plötsligt och kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt.

Behandling av kärlkramp

Personer med kärlkramp har perioder med bröstsmärtor. Det obehag som vanligtvis är förutsägbara och hanterbara. Du kan uppleva den när du kör eller om du har att göra med stress. Normalt kan obehaget i bröstet lätta med vila, nitroglycerin eller båda delarna. Nitroglycerin innebär att hjärtats kranskärl och andra blodkärl slappnar av. Det minskar mängden av blod som återvänder till hjärtat vilket lättar på hjärtats arbetsbelastning. Om du upplever obehag i bröstet, se och besöka din läkare för en fullständig utvärdering och eventuellt test.