Kvinnor – ångest och depression efter hjärtinfarkt?

Hjärta Hjärtinfarkt Kvinna

I Tyskland drabbas enligt Robert Koch-institutet årligen cirka 280 000 människor av en hjärtinfarkt, varav 87 000 är kvinnor.

Nästan en fjärdedel av alla patienter lider av depression efter en hjärtinfarkt. Varav nästan en av tre behandlades med medicinering.
De som överlever en så kallad hjärtinfarkt, är långt ifrån utom fara. En intensiv behandling är avgörande för att förhindra ytterligare vaskulära ocklusioner. Dessutom är det viktigt att även inkludera den mentala sidan av traumatiska upplevelser i behandlingen – vilket gäller särskilt för kvinnor, som en litauisk forskargrupp ledd av Pranas Serpytis kommit fram till.

Källor:
European Society of Cardiology (ESC). 19/10/2014
http://www.netdoktor.de/news/herzinfarkt-frauen-werden-oefter-depressiv/