Äldre kvinna som tränar och får en hjärtinfarkt

Vad är en hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt Ont i hjärtat

Risken att dö i en hjärtinfarkt har nästan halverats på tjugo år men det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den minskade dödligheten i hjärtinfarkt beror på två orsaker: risken att insjukna i en hjärtinfarkt har minskat och chansen att överleva en infarkt har ökat.

Drabbas du av en hjärtinfarkt beror det oftast på att en blodpropp täppt till ett av hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera vilket innebär att en bit av hjärtats muskel dör. Den vanligaste orsaken till en hjärtinfarkt är insulin resistens.

Hjärtinfarkt symptom

Vid en hjärtinfarkt får man en vävnadsskada inom ett område av hjärtats muskelvägg som beror på avstängning av blodtillförseln. Det finns flera olika symptom som bröstsmärta som strålar ut i armarna till illamående, andnöd, tryckkänsla, kallsvettning, ihållande magvärk, nackvärk och yrsel. I svåra fall inträder chocktillstånd.

Vad är en tyst hjärtinfarkt?

Tyst hjärtinfarkt är en typ av hjärtinfarkt som slår till utan smärta eller med mycket vaga symptom, såsom andnöd och stark trötthet. Många som drabbas vet inte om det eftersom det är vaga problem. Definitionen är att sjukdomen inte upptäcks på sjukhus.

Exempel på symptom

 • Andningsproblem
 • Trötthet
 • Olust
 • Tröghet
 • Yrsel
 • Svaghet

Många som drabbas har avtagande symptom vilket innebär att de inte uppsöker läkarvård i tid. Eftersom ett skadat hjärta kan få mycket allvarliga konsekvenser bör du uppsöka läkarvård och åtminstone ta EKG och blodprov.

Kvinnor

Hjärtinfarkt hos kvinnor – vanliga symptom är plötsliga smärtor i bröstet som strålar ut i armen och ryggen. Andra vanliga symptom är andningssvårigheter, svettningar och illamående. Vid en hjärtinfarkt behövs alltid akutvård!

Hur minskar jag risken för hjärtinfarkt?

Se till att du minskar dina riskfaktorer.

 • Rök inte
 • Tänk på din kost och minska din vikt
 • Motionera regelbundet och om du har hjärtproblem så konsultera din läkare
 • Undvik att sitta stilla
 • Kolla blodtrycket och vilopulsen regelbundet
 • Kolla blodfetter och kolesterol

Att överleva en hjärtinfarkt

Många överlever en hjärtinfarkt  men eftersom en del av hjärtmuskeln dött pga syrebristen har hjärtat fått en försämrad funktion. Att reparera ett skadat hjärta har inte varit möjligt men forskare experimenterar med ett protein som heter Follistatin-Like-1 (FSTL-1) som verkar mycket lovande i djurexperiment enligt en artikel i vetenskapstidskriften Nature.

För att inte drabbas av en andra hjärtinfarkt och kanske dö är det nödvändigt att minska sina riskfaktorer och ändra sina levnadsvanor som att äta bättre, motionera mer och sluta röka. På vissa platser har vården börjat med en ny modell och med coacher när en patient som har drabbats av hjärtinfarkt för att förändra levnadsvanor.

Det finns olika typer av hjärtinfarkter exempelvis hjärtinfarkt 2.

Läs mer om hjärtinfarkter

Viktigt att inte bara göra ett test ifall du misstänker hjärtinfarkt

Ofta undersöks man genom blodprov där man mäter ämnet Troponin T och där en ökning eller minskning av ämnet tolkas som en hjärtinfarkt. Men denna metod har brister och om en person har ökad nivå av Troponin T bör man regelbundet göra en ny provtagning en vecka efter sjukhusbesöket. Läs mer

Behandling vid en hjärtinfarkt

 Man börjar att öppna upp kranskärlet så att blodet kan passera normalt igen.

Efterbehandling

Regelbundna läkarkontroller efter en hjärtinfarkt är viktigt både medicinskt och psykologiskt för att minska riskerna för återvall.