Hjärtattack – vad är en hjärtinfarkt?

Hjärtattack, eller akut hjärtinfarkt, orsakas när en blodpropp hindrar ett kranskärl leverera blod till hjärtat.  Hjärtmuskeln blir blockerad och hjärtat kan inte få syre. Detta orsakar ett otillräckligt flöde av syresatt och näringsämnesberikat blod. Utan syre kan hjärtmuskeln skadas eller förstöras och hjärtceller dör. 

Sök medicinsk hjälp omedelbart om du tror att du har symptom på en hjärtinfarkt. Om blodflödet inte återställs snabbt, börjar den del av hjärtmuskeln att dö. Hjärtinfarkt uppstår oftast på grund av kranskärlssjukdom (coronary artery disease).

Tid innan behandling – det är en nödsituation

Flera större , världsomspännande studier har visat att livräddande hjärtinfarktbehandlingar är en av de mest fördelaktiga metoderna att förhindra dödsfall av hjärtinfarkter. Det är viktigt att få vård snabbt.Tidiga behandlingar kan rädda liv och framförallt förebygga funktionshinder.

En hjärtinfarkt är en medicinsk nödsituation. Om du har symtom på en hjärtinfarkt, ring 112 direkt!

 • Försök INTE att köra själv till sjukhuset
 • Vänta inte. Du löper störst risk för plötslig död i de tidiga timmarna av en hjärtattack
 • Bröstsmärta är det vanligaste symtomet av en hjärtattack.

Vad händer precis före en hjärtattack?

Skillnaden mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt

Hjärtstopp inträffar när hjärtat fungerar dåligt och slutar slå vilket är ett “elektriskt problem” medan en hjärtattack inträffar när blodflädet till hjärtat blockers vilket är ett cirkulationsproblem. Vid båda fallen ska du ringa ambulans på telefonnummer 112. Vid hjärtstopp ska du göra HLR (hjärt och lungräddning) så fort som möjligt.

Orsaker till en hjärtattack

Orsaken till hjärtinfarkt är inte alltid kända. Ett ämne som kallas plack kan bygga upp i väggarna i dina kranskärl. Detta plack består av kolesterol och andra celler. Ofta inträffar hjärtinfarkt som ett resultat av koagelbildning i hjärtats kranskärl. Hjärtinfarktpatienter har ofta någon form av kranskärlssjukdom, vanligen åderförkalkning.

Den vanligaste orsaken är bristning av plack i kranskärlen som blockerar blod att strömma till hjärtat.  Mindre ofta får man en hjärtattack till följd av en spasm i en artär som levererar blod till hjärtat.

Som ett resultat kan syre inte komma till resten av hjärtat och vävnaden börjar dö.

hjärtattack

Hjärtinfarkt kan inträffa

 • När du vilar eller sover
 • Efter en plötslig ökning av fysisk aktivitet
 • När du är aktiv ute i kallt väder
 • Efter plötslig, svår emotionell eller fysisk stress, inklusive en sjukdom
 • Att riskfaktorer kan leda till utveckling av plack som byggs upp och en hjärtattack.

Du kan minska risken genom att leva hälsosamt och aktivt samtidigt som du exkluderar rökning och fettrik mat.

Symtom på en hjärtattack

 • Bröstsmärta – Obekväm tryck, att det klämmer eller att du känner
  smärta i mitten av bröstet. Det varar mer än
  några minuter, eller går bort och kommer tillbaka.
 • Smärta som kan sprida sig till rygg, armar, nacke och käke
 • Andnöd
 • Andnöd
 • Smärta eller obehag i ena eller båda armarna, ryggen,
  hals, käke eller magen.
 • Illamående, yrsel och kräkningar
 • Snabba eller oregelbundna hjärtslag

Symtom på en hjärtinfarkt kan vara:  obehagligt tryck , att man känner att det klämmer eller smärta i mitten av bröstet som varar mer än ett par minuter och strålar ut i kroppen. Smärtan sprider sig ut till axlar, nacke eller armar man känner obehag i bröstet med yrsel , att man svimmar, svettas mår illa eller drabbas av andnöd. Man kan få andnöd och kräkningar.

Man kan känna oregelbundna eller snabba hjärtslag vid hjärtinfarkten. Trötthet och slöhet är vanliga symtom  vid hjärtinfarkter.

Många tidiga dödsfall beror på ventrikelflimmer, men hos patienter som överlever de första timmarna beror resultatet till stor del av omfattningen av hjärtfelet.

Tysta hjärtattacker – ett osynligt monster

Hjärtattacker hos en del kvinnor kan skilja sig från de som vanligen ses hos män. Till exempel, kan många kvinnor ha symtom på halsbränna, illamående, hjärtrytm avvikelser (hjärtat fladdrar), andnöd, få rygg eller käksmärta, hosta och förlorad aptit. Dessa symtom kan ske utan tryck eller smärta över bröstet. Att ignorera sådana symtom kan orsaka förseningar i behandlingar och större skador på hjärtvävnaderna. Ju tidigare du få hjälp, desto mindre skador på ditt hjärta.

Vissa hjärtinfarkter kallas för “tysta hjärtinfarkter” och det är särskilt vanligt hos äldre och patienter med diabetes. De kan upptäckas vid ultraljudsundersökningar och EKG.

Att begränsa skadorna vid en hjärtattack

Du kan kontrollera eller begränsa skador på ditt hjärta och övergripande organ i samband med denna händelse genom att vidta några omedelbara åtgärder vid en hjärtattack.

Ring direkt efter ambulans. Stanna vid den drabbade och se till att hen blir lugn. Om ni är flera så kan någon möta upp ambulansen.

Placera patienten i en bekväm position. En person som har en hjärtinfarkt kan ha svårt att andas och kan ha vätska i lungorna vilket gör andningen svår. Sittande upprätt kan lindra detta i viss mån annars är den vanligaste positionen liggande med fötterna högt. Placera patienten i den position som är mest bekväm för dem.

Ta aspirin. När ambulanspersonal kommer de att ge syrgas och medicinering. De kommer också att övervaka blodtryck och hjärtrytm för att mildra de komplikationerna av hjärtinfarkten. Och de kommer att ta dig till akuten på närmaste sjukhus.

När patienten tas till akuten, kommer läkare och sjuksköterskor ta EKG och blodprover för att vederlägga eller bekräfta en hjärtattack. Om du fått en hjärtinfarkt kommer en specialist försöka öppna den blockerade artären med stent, angioplastik eller läkemedel.

Statistik om hjärtattacker

Hjärtattacker är en ledande dödsorsak för både män och kvinnor i västvärlden. Varje år drabbas 770 000 människor i USA av en hjärtinfarkt (om man inkluderar hjärtinfarkt och dödlig kranskärlssjukdom ). Uppskattad dödsfall i världen på grund av kranskärlssjukdom totalt 7,1 miljoner per år .  Kvinnor drabbas av hjärtinfarkt i högre åldrar än män.

Omedelbar behandling på sjukhuset

 • Du kommer anslutas till en hjärtmonitor, så vårdteam kan titta hur ditt hjärta slår.
 • Du kommer att få syre, så att hjärtat inte behöver arbeta så hårt.
 • En intravenös linje (IV) kommer att placeras i en av dina vener. Läkemedel och vätskor passera genom denna IV.
 • Du kan få nitroglycerin och morfin för att minska bröstsmärtor.
 • Du kan få acetylsalicylsyra, såvida det inte skulle vara säkert för dig. I så fall kommer du att få ett annat läkemedel som förebygger blodproppar.
 • Farliga onormala hjärtslag (arytmier) kan behandlas med medicin eller elchocker.

Akut behandling på sjukhus

Angioplastik är ofta det första valet av behandling och då öppnas förträngda eller blockerade blodkärl som försörjer hjärtat med blod. Det bör ske inom 90 minuter efter det att du komma till sjukhuset och vanligtvis senast 12 timmar efter en hjärtattack.

En stent är en liten, metallnät röret som öppnar upp (expanderar) inuti en kransartär. En stent placeras ofta efter eller under angioplastik. Det hjälper till att förhindra artärer från att täppas igen. Läs mer om stent 

Du kan få läkemedel för att bryta upp proppen. Det är bäst om dessa läkemedel ges inom 3 timmar när du först kände bröstsmärtor. Detta kallas trombolysbehandling.

Du kan också få hjärt bypass operation för att öppna förträngda eller blockerade blodkärl som försörjer hjärtat med blod. Detta förfarande kallas också öppen hjärtkirurgi. Läs mer om fördelarna med bypass operation.

Riskfaktorer för hjärtattack

 • Högt blodtryck (hypertoni)
 • Högt kolesterol
 • Dålig kost
 • Fetma
 • Stress
 • Stillasittande livsstil
 • Rökning
 • Narkotika
 • Okontrollerad diabetes