Undersöka hjärtat

Hjärtat är det mest centrala organet i hela cirkulationssystemet. Det är en muskel med fyra kamrar som flyttar runt blodet i kroppen via  artärer, vener och kapillärer. Din hjärta är en muskel som pumpar ut blod till alla delar av kroppen. Blodet ger kroppen både syre och den näring den behöver för att fungera. Avfallsprodukter som bärs av blodet avlägsnas från kroppen genom njurarna och lungorna.

När man kontrollerar hjärtat används olika metoder som: