Blodfetter

Höga blodfetter kan du få både av genetiska faktorer och livsstilsfaktorer. Personer som har höga blodfetter har ofta också högt blodtryck, diabetes och övervikt.

Höga blodfetter kan behandlas med både livsstilsförändring och läkemedel.
Läs mer om kolestorol