EKG – Vad är EKG?

Hjärttest

Vad mäter EKG?

Ett elektrokardiografi (även kallad EKG ) är ett smärtfritt test som registrerar den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Det är en metod att studera hjärtats struktur och funktion genom att analysera ljudvågor studsade mot hjärtat eftersom hjärtats elektriska system utlöser hjärtslag. 

EKG visar spänningsskillnader mellan olika delar av kroppsytan. Skillnaderna i spänning som utläses speglar de elektriska händelserna i hjärtmuskulaturen. Varje hjärtmuskelcell varierar spänningsskillnaden mellan insidan och utsidan under varje enskilt hjärtslag.

ECG male chest

Hur mäter man EKG?

Elektroniska sensorer placeras på bröstet
Testet  som mäter hjärtat aktivitet är helt ofarligt och ofta görs av en sjuksköterska. Man fäster fast små elektrodplåster på huden på bröstet, armar och ben. Dessa elektroniska sensorer upptäcker små elektriska förändringar på huden som uppkommer från hjärtmuskeln elektrofysiologiska mönster av depolariserande under varje hjärtslag.

Hur visas EKG?

Varje slag av hjärtat visas på EKG:t av en våg. En dator bearbetar informationen för att producera en en-, två- eller tredimensionella rörliga bilder som visar hur hjärtat och hjärtklaffar fungerar.

AliveCor iOS screenshot

Vad är normal hjärtrytm?

Under vila har hjärtmuskelcellen en negativ spänning på insidan av membranet, jämfört med utsidan. Den normala hjärtrytmen (normal sinusrytm) visar den elektriska aktiviteten i hjärtat rytmen är regelbunden och normalt (ungefär 50 till 100 slag per minut).

Kaliumkoncentrationen inne i cellen är 30 gånger högre än extracellulärt, medan natriumkoncentrationen intracellulärt är 10 gånger lägre än extracellulärt.

ECG KONTROLL (Electrocardiogram )

Vad visar EKG?

EKG tester ger viktig information till läkare om hjärtrytmen, skador på hjärta, eller en eventuell hjärtattack, och kan ge flera andra viktiga pusselbitar om patientens tillstånd. Syftet är att illustrera hjärtats aktiviteter och att fånga upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln. Det är en snabb och smärtfri metod för att kontrollera den allmänna hälsan hos hjärtat.

Ett EKG kan vara en del av en rutinmässig fysisk undersökning och kan användas som ett test för hjärtsjukdom. Genom att läsa mönstret från ett EKG:t är det möjligt att hitta abnormiteter och olika sjukdomar. Dessutom kan EKGs jämföras med tidigare och framtida EKGs för att se förändringarna i hjärtats elektriska aktivitet.

Finns det några problem med EKG undersökningar

Eftersom det mäter ditt nuvarande tillstånd, upptäcker det bara problem som finns när du bär enheten. Symtomen kan försvunnit vid den tidpunkt då patienten kommer till ett sjukhus.

Ofta är detta problemet när det gäller den vanligaste allvarliga hjärtrytm avvikelse: förmaksflimmer, AFib eller AF för kort som drabbar omkring 2,5% av befolkningen