Blodceller i venerna

Stamceller och hjärtat – paradigmskifte i ny studie

Forskning

Fördelar med stam celler inom hjärtterapi behöver inte ha något att göra med stamceller enligt en ny studie på möss som beskrivs i en artikel i Washington Post. Studien kallas för paradigm skiftande och visar att stamceller inte ens måste vara vid liv för att läka hjärtat. Forskarna fann att injicera levande eller döda stamceller utlöser en helande immunsvar.

Under mer än 15 år har forskarna använt olika stamceller för allvarligt sjuka patienters hjärtan i hopp om att regenerera skadade muskler och öka hjärtfunktionen. Den nya studien på möss kan slutligen avslöja idén bakom det kontroversiella förfarandet och visar de positiva effekterna av två typer av cellterapi orsakas inte av föryngrande egenskaper stamceller, men av kroppens sårläkning som kan svara genom att injicera döda celler eller kemikalier i hjärtat.

Vad är stamceller?

Vad är stamceller?
Stamceller är speciella celler i kroppen som kan omvandlas till andra celler. Det är möjligt för stamceller att omvandla till hjärtceller, nervceller eller andra celler i kroppen och de kan eventuellt hjälpa till att förbättra funktionen av organ som fungerar dåligt, inklusive hjärtat.

Stamcellsbehandlingar
Det pågår flera olika experiment med stamcellstekniken. Forskare jobbar aktivt med den  potentiella användningen av stamceller för att behandla sjukdomar och skador vid trauma i ryggmärgen och Alzheimers sjukdom. Läkare vid University of Maryland injicerade nyligen stamceller direkt i skadat hjärtat hos ett 4 månader gammalt barn.

Att använda stamcellsfaktor direkt i den skadade hjärtmuskeln efter en hjärtinfarkt kan hjälpa till att reparera och regenerera skadad vävnad, enligt en studie ledd av forskare från Icahn School of Medicine vid Mount Sinai presenterades den 18:e november 2014 på American Heart Association Scientific Sessions i Chicago. Källa Science Daily

I den nya studien, publicerad i Science rapporterade forskarna att de blygsamma positiva effekterna av att injicera antingen hjärt stamceller eller benmärgsceller i den skadade mus hjärta verkar inte vara specifika för cellterapin. Blygsamma förbättringar i hjärtats funktion, resultatet av läkning av en hjärtinfarkt ärr, kan också utlösas genom att injicera döda cellulära skräp eller en kemikalie som stimulerar immunförsvaret.

Pluripotenta stamceller kan användas för hjärt reparation. Pluripotenta stamceller har förmågan att förvandlas till någon annan typ av cell i kroppen, inklusive hjärtmuskelceller, som blir skadade under en hjärtinfarkt och har en mycket begränsad förmåga att regenerera. Mer information

Stamcellsforskning i Sverige
Forskare hoppas att de med stamceller i hjärtmuskeln efter en hjärtinfarkt ska kunna reparera ett skadat hjärta. Det pågår projekt bland annat i Sverige med tekniken. Tekniken innebär att man injicerar hjärtat med stamceller. Läs mer i tidningen Ny Teknik.

Forskning i Danmark om stamceller
På Rigshospitalet i Köpenhamn har de prövat stamceller från patienternas benmärg som man fört in i hjärtat med titthålskirurgi. Syftet är att bygga nya blodkärl på patienter med hjärt-kärlsjukdomar.

PRP behandling

Aktiverade blodplättar  och PRP-behandlingar
Mesynkemala stamceller (MSC) bidra till hjärt reparation efter myokardskada. Bakomliggande molekylära mekanismer är ett outforskat område men är ett mycket intressant forskningsområde. Aktiverade blodplättar hämmar rekryteringen av MSC att apoptotiska hjärtmyocyter och fibroblaster via HMGB1 / TLR-4-medierad nedreglering av HGF-receptorn MET. Läs mer