Vad är hjärtastma?

0

Hjärtastma

Hjärtastma (eng. heart astma) är inte riktig astma men orsakar liknande symptom. Det är ingen sjukdom utan ett tilstånd eller symptom med diagnos av väsande andnig, hosta eller andnöd – ofta innebär hjärtastma nattliga anfall av andnöd. Hjärtastma kan uppträda ifall man har en starkt nedsatt hjärtfunktion och att blodet från lungorna inte kan pumpa ordentligt och beror på ansamlig av blod och vätska i lungorna.

Många av patienterna med hjärtastma har hjärtsvikt speciellt hos äldre äldre personer. Beroende på grad av problem kan det klassificeras som en medicinsk nödsituation som kan vara ett symptom på akut hjärtsvikt vilket leder till ackumulering av vätska i lungorna (lungödem) samt inom och runt luftvägarna.

Skillnaden mellan bronkial astma och hjärt astma är viktigt eftersom vissa behandlingar för bronkialastma, inklusive inhalatorer, kan förvärra hjärt astma eller orsaka allvarliga hjärtrusningar.

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap