Artificiell intelligens inom vården

Hjärta

Vi är mitt i en medicinsk revolution inom hälsovården som kommer drivas av AI, roboter, genteknik, bigdata, robotteknik och 3D utskrifter. AI marknad för vårdapplikationer förväntas ha en årlig tillväxt på 42% fram till 2021 enigt en artikel i Forbes. Behandlingsresultat och minskade behandlingskostnader för att ligga på sjukhus samtidigt samtidigt som det går att skräddarsy behandlingen för patienten är några orsaker till att artikelförfattarna tror att AI kommer öka inom sjukvården.

År 2020 tror de att kroniska sjukdomar som cancer och diabetes snabbt kan diagnostiseras med hjälp av bildanalys och kognitiva system som visar realtids 3D-bilder och identifierar typiska fysiologiska egenskaper vid skanningar.

År 2025 förväntas AI-system användas i 90% i USA och 60% hos globala sjukhus och försäkringsbolag. I sin tur kommer AI system leverera lättillgänglig billigare vård av god kvalitet till 70% av patienterna.

Exempel på företag och tjänster som jobbar med artificiell intelligens inom hälsosektorn

  • AI-aktiverade autonoma hälso skannar kommer ge bästa diagnostik för både de fattigaste och rikaste på jorden.
  • Storskalig genomisk sekvensering och maskininlärning kommer hjälpa oss att förstå orsaken till cancer, hjärtsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar och vad man ska göra åt det.
  • Robot kirurger kan utföra en perfekt operation (varje gång) till lägre priser
  • Organmarknaden förväntas färändras och hjälpa oss med organdonationer för hjärta, lever, lunga eller njure när vi behöver det i stället för att vänta för givaren att dö.
  • AI kommer att möjliggöra bättre diagnoser och personliga medicinska rekommendationer.

Exempel på företag

  • Butterfly Network – har skapat ett system som använder en 3D-kamera som tar ultraljudsbilder och skickar bilder till en molntjänst för analys.
  • Företag som Enlitic använder AI och deep learning för att förbättra medicinska bilddiagnostik och tumördetektion
  • Johnson & Johnson lär IBM Watson att läsa och förstå vetenskapliga artiklar och kliniska studieresultat.

Truven Health Analytics som blev uppköpta av IBM.
Källa: Forbes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *