Metabolism – vad är metabolism?

0

Metabolism som också kallas ämnesomsättning är en viktig process som gör livet levande. Kombinationen av anabolism och katabolism upprätthåller livet genom ett kontinuerligt flöde av materia och energi.

De processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi eller avlägsnas ur kroppen.
De material som innehåller liv syntetiseras, monteras, skingras, och sönderdelas autonomt på ett kontrollerat, hierarkiskt sätt med hjälp av biologiska processer.

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap