Harvard University och Boston Children’s Hospital forskare har utvecklat en anpassningsbar mjuk robot som passar runt ett hjärta och hjälper det slå. Metoden öppnar för nya framtida behandlingsalternativ för personer som lider av hjärtsvikt. Det växande området kring mjuka robotar kan potentiellt förbättra livskvaliten för patienter och leda till förbättringar av hjärtfunktionen.

Enheten har inte kontakt med blod utan placeras runt hjärtat för att efterlikna en yttre muskel och kramar hjärtat.

Forskning är publicerad i Science Translational Medicine och är ett samarbete mellan Wyss Institute och Boston Children’s Hospital.

Läs artikel

Membram

En annan lösning är ett membram med sensorer som kan kontrollera hjärtinfarkter.