Kolla hjärtat
Kolla hjärtat
Slider

Viabahn VBX

0

Viabahn VBX har blivit godkänt för medicinsk användning av FDA (amerikanska läkemedelsverket). Det är en utbyggbart stent som används i bäckenartären för att behandla behandla tilltäppta artärer.

 


https://www.youtube.com/watch?v=eH7g5OqXMPg

“VBXStentvisatanmärkningsvärdaomedelbaraochnio månaderssäkerhetocheffektvidbehandling avpatientermediliacaocklusivsjukdomsomkanhänförastilldenenaståendedesignen, på enheten”sa Dr JeanBismuth.

W. L. Gore & Associates, Inc.
3250 West Kiltie Lane
Flagstaff, AZ 86005
PMA nummer P160021
Datum emot 07-05-2016
Beslut datum 01/27/2017

Godkännande för uttalande
The GORE® VIABAHN® VBX ballong utbyggbart endoprotes är indicerat för behandling av de novo eller restenotic lesioner. Längder upp till 110 mm inklusive skador på aorta bifurkationen

 

Förmerinformationbesökgoremedical.com/vbx.
Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via
Copy link