Sömnapné

Dålig sömn kan bero på sömnapné

Sömn

Vanliga sömnproblem är insomnia, störd sömn och sömnapné. Läs mer om sömnapné och hur du kan göra en sömnutredning.

Vad är sömnapné?

Sömnapné innebär andningsuppehåll under sömnen och är förknippad med allvarliga hjärtproblem såsom hjärtsvikt, hjärtinfarkt och hjärtdöd. Ungefär 2-4 procent av den vuxna befolkningen mellan 30 och 60 år drabbas av sömnapné. Sannolikheten ökar med åldern.

Enligt en forskningsstudie i Göteborg, som mätt andningsfunktionen under sömnen hos drygt 800 utvalda kvinnor och män i åldrarna 50–64 år, hade knappt 60 procent av männen och drygt 40 procent av kvinnorna hade minst fem korta andningsuppehåll per timme under sömnen.

Det finns fem stadier av sömn är nödvändig för muskelreparation, minnet och frisättning av hormoner som reglerar tillväxt och aptit, enligt National Sleep Foundation. Sju till nio timmars sömn behövs för en genomsnittlig vuxen att fullständigt gå genom varje steg. När människor får en låg mängd sömn (som 4-5 timmar) under en lång tid, tror de att de har blivit van den, och inte behöver den vanliga mängden.

Vad beror sömnapné på?

Sömnapné kan bero på trånga luftvägar vilket ökar risken för högt blodtryck. Särskilt överviktiga påverkas och ungefär 80 procent av patienter med sömnapné är överviktiga.

sömnutredning
Utrustning som du får med dig hem vid en sömnutrening.

Sömnutredning

Om du har problem bör du göra en sömnutredning och då får du hem utrustning som du använder på kvällen. Utrustningen mäter vilopulsen, kroppslägesgivare (hur du ligger), luftflödesgivare som placeras i näsborrarna, puls och syremättnadsgivare som du fäster  på fingrarna och det finns även andningsrörelseband polygrafi som mäter andningsuppehållen.

Du får också fylla i en enkät som är ett underlag för din sömnutredning hur din sömn är, om du behandlas för någon sjukdom, dina alkoholvanor, rökvanor, om du snarkar, har svettningar nattetid, andningsuppehåll under natten, om du vaknar med torr hals eller med huvudvärk. Vid utredningen kan du även få frågor kring sannolikheten att du slumrar till eller somnar vid vissa  situationer (Epworth sömnighetsskala).

Hjälpmedel för dig som lider av sömnapné

Du kan få hjälpmedel som bettskena och en ansiktsmask (CPAP-mask) som hjälper dig. Masken är ansluten till en anordning som tillför luft med ett lätt tryck. Detta förhindrar att luftvägen stängs i sömnen.

Andra metoder att förbättra sömnen är KBT-behandlingar.

Det finns även generella råd för dig som lider av sömnbrist:

  • Var försiktig med vad du äter och dricker strax innan sängen. Undvik stimulantia som koffein och nikotin
  • Gör inte intensiv träning för innan sänggåendet.
  • Använd mörka mörkläggningsgardiner – speciellt viktigt om du har nattarbete
  • Ha en process innan du går och lägger dig och undvik dator och iphone strax innan sänggåendet

Relaterade länkar:
DN: Varannan 50-plussare drabbas av sömnapné[/fusion_text]