Hjärtstopp

Blodpropp – vad är en blodpropp?

Blod

Vad är en blodpropp?

Du kan drabbas av en blodpropp på flera ställen som hjärnan, hjärtat och halsen. För en person som drabbas av en blodpropp i hjärnan är läget akut och det är viktigt att du får behandling så fort som möjligt.

Vad orsakar blodproppar?

Blodproppar kan förekomma på ytan av huden i händelse av skador eller inuti blodkärl och orsakas av blodkoagulation inuti blodkärlen. Dessa interna blodproppar, känd som tromboser, kan orsakas av att ha för många blodplättar.

De kan leda till hjärtinfarkt och drabba kranskärlen (koronartrombos), venerna (ventrombos), och orsaka obstruktion av blodkärlen (tromboembolism). Emboli är begreppet för en blodpropp som vandrar och följer med blodet. Det kan följa med och fastna i lungan.

Se videon om blodpropp i ben och lunga

https://www.youtube.com/watch?v=hDUCdbG4_yQ

En blodpropp bildas

Läkarna kan se till att vidga kärlen.