Hjärtsjukdom – olika typer av diagnoser

Hjärttest

Hjärtsjukdom diagnos
Det första steget är att få ett läkarutlåtande kring din hjärthälsa. Saker som man kontrollerar är.

 • Kontroll av hjärtfrekvens
 • Mätning av puls
 • Kontroll av hjärtslag
 • Kontroll av blodtryck
  Blodtryck är den kraft eller tryck som utövas i artärerna av blodet som pumpas runt i kroppen genom hjärtat. Det finns två olika mätningar:
  Systoliskt blodtryck. Trycket i artärerna under perioden för hjärtats sammandragning (det högre nummer)
  Diastoliskt blodtryck. Trycket i artärerna när hjärtat är avslappnad, mellan hjärtslagen (det lägre nummer)
 • Blodprover där man mäter blodfetter och olika markörer som kolesterol

Läkaren gör en bedömning där hen ser olika typer av riskfaktorer som bukfetma, ålder, rökning, arbetsmiljö och stress. Om du har högt blodtryck kan du få mediciner mm.

Tester av hjärtat

Här är en beskrivning av olika metoder att testa hjärtat:

 • Undersöka hjärtat med EKG
 • Lungröntgen
 • Stresstest
  Har svarar ditt hjärta på ansträngning? Du får gå på ett löpband med en apparat ansluten till dig, som övervakar din puls och EKG. Löpbandet ökar belastningen gradvis i både hastighet och lutning. Detta fortsätter tills du når en puls som är 80 procent av den maximala för någon av din ålder då man stannar testet.
 • Ekokardiogram
  Det finns flera varianter på ultraljud, eller “eko”.
 • Hjärtkateterisering
 • Elektrofysiologi
  Elektrofysiologi – EP testet – tar mätningar av hjärtrytmen.
 • CT Heart Scan datortomografi (CT-scan) av hjärtat kan visualisera ditt hjärtats anatomi.
 • Myocardial Biopsi
  En hjärtmuskelbiopsi är när en läkare använder en speciell kateter för att ta bort en bit av ditt hjärtas vävnad för undersökning.
 • MRI är en metod för läkare att få en titt – från utsidan – hur ditt hjärta fungerar.
 • Pericardiocentesis – ett prov av vätskan i den säck som omger hjärtat.