Blodförtunnande medel

0

Blodförtunnande medel används vid stroke, blodproppar och tromboemboliska sjukdomar. En möjlig biverkning är att den sänker halten av vitamin K.

Antikoagulantia (blodförtunnande medel) är en grupp läkemedel som minskar blodets förmåga att blodpropp eller koagulera. De kallas ibland blodförtunnande, även om de inte tunna ut blodet.

Det kan finnas risker att äta naturmedel så prata med din läkare. Exempelvis om du tar tillskott med vitaminer kan det i vissa fall ge blödningar (vitamin E) elller minska effekten av läkemedlet.

Share.

About Author

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke genom förebyggande arbete men även med ny teknik. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Leave A Reply

Share via