Förtunning

Blodförtunnande medel

Blod Stroke

Blodförtunnande medel används vid stroke, blodproppar och tromboemboliska sjukdomar. En möjlig biverkning är att den sänker halten av vitamin K.

Antikoagulantia (blodförtunnande medel) är en grupp läkemedel som minskar blodets förmåga att blodpropp eller koagulera. De kallas ibland blodförtunnande, även om de inte tunna ut blodet.

Det kan finnas risker att äta naturmedel så prata med din läkare. Exempelvis om du tar tillskott med vitaminer kan det i vissa fall ge blödningar (vitamin E) elller minska effekten av läkemedlet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *