Nytt sätt att kolla om du fått en stroke

Stroke

Läs det här blogginlägget om hur du kontrollerar ifall någon fått en stroke.

  • be personen att prata och tala
  • be hen att höja båda armarna
  • be hen räcka ut tungan – om tungan är krokig kan det vara ett tecken på stroke

Från ett medicinskt perspektiv normaliseras temperatur, syresättning, vätskebalans, blodtryck, B-glukos och antibaktieriell behandling.

Olika typer av stroke

Det finns olika typer av stroke exempelvis hemorragisk stroke, blödningsstroke som kan drabba barn och ungdomar där man kartlägger kärlen och blödningsorsak med DT/MR-angiografiundersökning och eventuellt katetergiografi i samabete med neurokirurg.