Mssimo är en app som mäter puls, syresättning i blodet och blodflöde. Den kostar 1600 kronor.