Artärstelhet, aortastenos och aortan

Klaffsjukdomar

Vad är aortan?

Aorta är den största artären och är ansluten direkt till hjärtat. När blod strömmar från hjärtat och tvingas in i artärerna, måste de expandera för att ta emot blodet och sedan dra ihop för att pressa blodet i venerna som hjärtat slappnar av mellan hjärtslagen. Detta innebär att artärerna måste vara elastiska.

När hjärtat slappnar, är det en uppgift för artärerna att upprätthålla blodtryck och hålla den i rörelse framåt. Artärer hålla minimibehov blodtryck. Om de inte fungerar, skulle blodtrycket vara närmare 120/0 istället för 120/80.

Aortaklaffen hittar du mellan vänster kammare och stora kroppspulsådern.

Artärer blir mindre längre bort från hjärtat och filialen i kapillärerna, som är mycket tunnare och spndelnäts liknande. I kapillärerna, är färska blod och restprodukter utbyts och flyttade till olika delar av kroppen.

Vad finns det för sjukdomar i aortan

Artärstelhet är vanligt vid stigande ålder och den går enkelt att mäta. Genom kostomläggning där man undviker socker och mjöl och komplettera kosten med rödbetsjuice går det att föryngra aortan och få den att må bättre.

Aortastenos är en hjärtklaffsjukdom som man vanligtvis utvecklas med åldern det kan innebära att passagen mellan hjärtats vänster kammare och aorta är missbildad eller förkalkad. Det innebär att klaffen som är skadad är den där blodet lämnar hjärtat och går ut i stora kroppspulsådern (aorta).

Det finns sjukdomar som Marfans syndrom och relaterade genetiska sjukdomar där det är vanligt att man tvingas byta ut aortan.

Läs mer om metoder som ExoVasc.

Det är relativt vanligt hjärtklaffproblem och det är viktigt med operation. Hos patienter som inte kan opereras används ACE-hämmare. Läs mer på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer här.