Behandling av hjärtsjukdomar – en dansk studie

0

Bestämningsfaktorer för godkännande av förebyggande behandling mot åderförkalkning – en webbaserad befolkningsundersökning.

Patienternas uppfattning om risker och deras val av livsstil är av stor betydelse för behandling av folksjukdomar. Denna danska undersökning visar på bestämningsfaktorer för varför människor acceptera eller avvisar förebyggande medicinska åtgärder mot hjärtsjukdomar.

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade var villiga att acceptera förebyggande medicinsk behandling. Respondenterna med personlig erfarenhet av hjärtsjukdomar var mer benägna att acceptera behandling. Viljan att acceptera behandlingen var likartad för båda könen. Priset på behandling minskade betalningsviljan hos de lägre inkomstgrupperna, medan det inte hade någon effekt i den högsta inkomstgruppen.

Ladda ner rapporten

Share.

Redaktör för kollahjärtat.se

Jag heter Daniel Larsson och jobbar som digital strateg med ett intresse för hjärtforskning och hur samhället kan minska dödligheten i hjärtsjukdomar som stroke. Den här webbplatsen skriver om förebyggande arbete och ny teknik kring hjärtat. Eftersom min far tidigt drabbades av en stroke är det ett område som berört mig på flera olika plan.

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap