En amerikansk  vetenskaplig studie  av Forskaren Alex Timian har mätt kvalitén på amerikanska sjukhus i New York området genom “likes” på Facebook. Forskarna kom fram till att antalet “gillar” är en användbar metod som kan visa hur stor sannolikhet det är att patienter dör där. I studien undersökte de specifikt hjärtinfarkter.

Studien visade att fler Facebook likes visar lägre dödlighet. Enligt forskarna tror de att de beror på högre nöjdhet hos patienter.