Vad är hjärtsvikt

Hjärtsvikt (hjärtinsufficiens, hjärtinkopensation) kallas ibland för den dolda folksjukdomen eftersom det är mycket vanligt och kan vara medfött. Sjukdomen uppstår när hjärtat inte kan uppehålla blodtillförseln till kroppens organ och vävnader. Symptom kan vara andfåddhet, svullnader i ben, blåfärgning av läppar

Det finns hjälpmedel som sviktpacemaker och hjärtpump och olika mediciner. Det finns hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga och där man får nedsatt pumpförmåga. Exempel på medicin är acehämmare, betablockerare, aldesteronhämmare, angiotensreceptorblockerare,

Hjärtsvikt Stockholm
I Stockholms läns landsting och KI satsar man på hjärtsvikt bla i 4D projektet och de har också gett ut ett häfte som heter kloka listan 2014 där de skriver om olika mediciner som finns.

Kontakta läkare om du misstänker hjärtsvikt
Om du misstänker att du har hjärtsvikt ta kontakt med läkare och gör blodtrycksmätning och mätning av ditt blodsocker.