Blodomloppet

Hur fungerar blodomloppet?

Blodomloppet är det cirkulationssystem som finns hos människor och djur som transporterar blodet. Det var William Harvey (1578-1657) som på 1600-talet var den som först kom med en modern teori som fick genomslag som visade att det är hjärtat som pumpar runt blod i kroppen. Lionardo da vinci (1452-1519) var banbrytande och med sina egna experiment visade han att luften inte kunde passera från lungorna till hjärtat vilket visade att den gängse läran om blodets strömningar måste vara fel. Lionardos arbeten fick relativt lite intresse.

Vilken funktion har blodet?

För att kunna fylla sin uppgift som vätskepump är hjärtat byggt som ett ihåligt oprgan med kraftiga och muskulösa väggar som har förmågan att snabbt och kraftigt kunna sammandra sig. Sammandragningen leder till ett minskande av hålrummets storlek varigenom innehållet dvs blodet pressas ut.

Ditt blod cirkulerar genom hela kroppen och förser kroppens celler med viktig näring och levererar syre, hormoner och andra kemikalier till alla kroppens celler. Det bidrar också till att avlägsna slaggprodukter och är viktig del av kroppens imunförsvar i kampen mot infektioner och i att kontrollera blödning. Blodomloppet och hjärtat ser också till att man kan hålla kroppstemperaturen.

Vad består blod av?

Blod består av 60% plasma (vätska) och 40% blodceller. De tre viktigaste typerna av celler är röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. Även om vi tänker på blod som en vätska, är det faktiskt består av både vätska och celler som kan ses i mikroskop. Benmärg är “blodcellfabriken”, som fyller upp hålrummen i benen.

Röda blodkroppar (erytrocyter) transporterar syre från lungorna till alla delar av din kropp. Om du inte har tillräckligt med röda blodkroppar har du anemi. Anemi kan få dig att se blek och kan göra att du känner dig trött och andfådd. Röda blodkroppar plockar även upp avfall på väg runt kroppen, transporterar dem till lungorna att andas ut som koldioxid.

Vita blodkroppar (leukocyter) är kroppens “infektionskrigare”. Det finns tre huvudgrupper av vita blodkroppar: granulocyter, lymfocyter och monocyter. Deras uppgift är att befria kroppen från sjukdomsframkallande bakterier, virus, svampar och förstöra kroppens döda eller defekta celler. Om vi ​​inte har tillräckligt med vita blodkroppar riskerar vi att få alla typer av infektioner.

Hos djur innehåller det rörformiga kärl och ett eller flera hjärtan. Hos encelliga organismer  sker tillförsel av syre och borttransport av koldioxid genom diffusion.

Blodomloppet är också en löptävling

Det finns också en löptävling som heter blodomloppet som arrageras på 14 platser i Sverige under sommarhalvåret se blodomloppet.se