Blodtyper och blodgrupper

Olika blodgrupper

Fakta blodtyper

Det finns olika typer av blodtyper som klassificerar blodet och människor har olika typer av blod på samma sätt som vi har olika hårfärger och ögon. Blodtyperna är ärftliga egenskaper och vissa blodgrupper är hälsosammare än andra. Man utgår från skillnader i de röda blodcellernas egenskaper. Fördelningen av blodtyper i världen kan hänföras till folkvandringar.

Österrikaren Karl Landsteiner (f. 1868) studerade blod från olika människor och fick nobelpriset 1930. Enligt Landsteiner kunde mänskligheten delas in i fyra grupper vilkas blod i fråga om de röda blodkropparnas agglutinationstendens förhåller sig olika. De egenskaper hos en människa, som medför att vederbörande tillhör en viss blodgrupp, är ärftliga vilket tidigt använts i rättsmedicinskt syfte i tex faderskapsmål.

Det finns fler än 300 olika blodgruppsantigener, som är fördelade på 30 olika blodgruppssystem. Ett blodgruppssystemet är en samling av blodgruppsantigener. Blodgruppsantigener kan kombineras på flera sätt så att det är nästan omöjligt att hitta två obesläktade personer med samma blodgrupp i alla blodgruppssystem.

Blodtyper och egenskap

AB0-blodgruppssystemet
AB0-blodgruppssystemet kännetecknas av två AB0-antigener, som kallas för antigen A och antigen B.
Typ 0 har varken antigen A eller B, medan typ AB har både antigen A och B.

  • Grupp A
  • Grupp B
  • Grupp AB
  • Grupp 0
Givare
Tagare A AB B 0
A X X
AB X X X X
B X X
0 X

Vem kan ge blod och vem kan ta emot blod

Olika blodgrupper kan ge blod och ta emot blod.
Exempelvis blodgrupp 0 kan bara ta emot blod från blodgrupp 0 men kan ge blod till alla andra blodgrupper. Blodgrupp A kan ta emot blod från A och 0 men bara ge blod till A och AB.


Rhesus blodgruppssystemet (Rh-systmet)
Det finns sammanlagt femtio olika Rhesus antigener, varav endast fem vanligtvis har betydelse när du vill ge blod. Man skiljer mellan personer som är rhesus positiva och Rh-negativa.

Din blodtyp kan öka risken för hjärtsjukdomar

Personer som har blodgrupper A, B och AB har 15% större risk att dö i hjärt och kärlsjukdomar jämfört med personer med typ O. Orsaken tros vara att de olika bloddgrupperna koagulerar på olika sätt vilket i sin tur bildar blodproppar.

Enligt en artikel i Huffington Post kan din blodtyp öka risken för hjärtsjukdomar, cancer och alzheimer. Forskningen är fortfarande tidigt och forskarna är ännu inte säkra hur de ska förklara sambanden. Personer med icke-O blodgrupper har en 60-80 procent högre risk än personer med blodgrupp O för att utveckla farliga blodproppar. Likaså har personer med blodgrupp A, B eller AB större risk för kranskärlssjukdom än personer med blodgrupp O, enligt en studie från Harvard School of Public Health.

En nyligen genomförd studie av 30 000 personer från University of Vermont visade att människor med blodgrupp AB hade 82 procent mer än andra blodtyper att få minnesproblem som leder till demens.

Människor med typ A blod har högre risk för magcancer. Personer med typ O är mer benägna att utveckla magsår. Eftersom båda villkor är förknippade med bakterie från pylori-infektion tror forskarna att resultaten visar olika mottaglighet för bakterien i samband med infektioner och blodtyp.